Nieuws
Onderzoeksrapport zedenincident

Onderzoeksrapport zedenincident

woensdag 17 maart 2021

De onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar het zedenincident in Het Zonnehuis in 2020, heeft begin maart haar rapport uitgebracht aan de raad van bestuur en directie van Zonnehuisgroep Vlaardingen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Het incident was niet te voorkomen geweest. Er was geen enkele aanleiding om de betrokken medewerker te verdenken.
  • Medewerkers waren zich onvoldoende bewust van de mogelijkheid van seksueel misbruik.
  • Hierdoor zijn signalen die eventueel hadden kunnen wijzen op seksueel misbruik, niet als zodanig herkend, ook niet binnen de multidisciplinaire zorgteams.

De bestuurder en directie van Zonnehuisgroep Vlaardingen kunnen zich volledig vinden in de resultaten van het onderzoek en omarmen de aanbevelingen die worden gedaan op het gebied van preventie, bewustzijn en integrale samenwerking.

De onderzoekscommissie heeft diverse medewerkers van Zonnehuisgroep Vlaardingen gesproken voor het onderzoek. Vanwege de coronamaatregelen zijn middels beeldbellen gesprekken gevoerd met betrokkenen en de omstandigheden ter plekke uitgevraagd. Daarnaast zijn relevante documenten en registraties ingezien. De belangrijkste onderzoeksvraag was of het incident te voorkomen was geweest en of er verbetermogelijkheden zijn om de kleinste kans van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Aanbevelingen

Het dramatische voorval was volgens de commissie niet te voorkomen geweest, maar de onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om de bewustwording omtrent seksueel misbruik of mishandeling te vergroten. De bedoeling is dat in de toekomst de kleinste signalen bespreekbaar worden gemaakt.

Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat de multidisciplinaire samenwerking van het verzorgende team en de behandelaren beter kan worden ingericht en uitgevoerd. Met een meer planmatige en integrale samenwerking kunnen mogelijke signalen van misbruik wellicht eerder worden opgemerkt.

De raad van bestuur en directie van Zonnehuisgroep Vlaardingen nemen alle aanbevelingen uit het rapport ter harte en geven aan deze over te nemen. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld op hiermee aan de slag te gaan. Zo zal in de aankomende periode ingestoken worden op voorlichting en educatie over seksualiteit binnen de zorg en het oppikken van signalen. Ook de verbetering van samenwerking tussen de zorgteams en de behandelaren zal uitgebreid aandacht krijgen. Onderdeel van het plan van aanpak is ook het inschakelen van het Centrum voor Consultatie en Expertise op de desbetreffende afdeling.

Het onderzoeksrapport is door de raad van bestuur en directie inmiddels besproken en toegelicht aan de betrokken familieleden. Daarnaast zijn ook de directe verzorgenden en behandelaren ingelicht. Het rapport is aangeboden aan de OR, de Cliëntenraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.