Skip to main content

Thuiszorg

U woont zelfstandig in uw eigen huis, maar heeft wel deskundige hulp nodig. Bijvoorbeeld om u te helpen met wassen en aankleden. Of voor medische hulp, zoals het geven van injecties, wondverzorging of het toedienen van medicijnen.

Thuiszorg

U woont zelfstandig in uw eigen huis, maar heeft wel deskundige hulp nodig. Bijvoorbeeld om u te helpen met wassen en aankleden. Of voor medische hulp, zoals het geven van injecties, wondverzorging of het toedienen van medicijnen.

Zonnehuis Thuis

Zonnehuis Thuis levert deskundige verzorging en verpleging bij u thuis in Vlaardingen en Schiedam. Onze medewerkers overleggen met u waar u behoefte aan heeft en maken afspraken met u. Samen zorgen we ervoor dat u in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Tijdelijke hulp

Ook wanneer u tijdelijk verzorging en/of verpleging nodig heeft, kunt u gebruik maken van Zonnehuis Thuis. Bijvoorbeeld wanneer u gerevalideerd heeft en weer naar huis kan. Of wanneer u na een ziekenhuisopname nog een periode extra verzorging nodig heeft.
 

Begeleiding individueel

Als u belemmeringen ervaart in het organiseren van uw dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het onderhouden van uw contacten, uw administratie of bij het nemen van belangrijke beslissingen, kunnen wij thuis ondersteunen. We kijken samen naar uw situatie en naar de mogelijkheden en oplossingen die bij u passen.

U heeft voor deze vorm van begeleiding een indicatie van de gemeente nodig (ROGplus). Met deze indicatie wordt thuisbegeleiding vergoedt door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Kosten

Indicatie
Voor verzorging en verpleging thuis hoeft vooraf geen indicatie aan te vragen en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. De wijkverleegkundige stelt vast wat er nodig. Samen spreekt u af welke zorg u zelf en uw naasten blijven doen en welke zorg de thuiszorgmedewerker overneemt. U krijgt dan een zorgindicatie.

Kosten
Reguliere thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. U betaalt hierover geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Een uitzondering hierop is als u thuiszorg krijgt en al een verpleeghuisindicatie heeft, omdat u bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor een woonzorglocatie. Mogelijk moet u in dat geval wél een eigen bijdrage betalen voor de thuiszorg. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door een landelijke instantie: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK staat een rekenhulp waarmee u een idee kunt krijgen van de eigen bijdrage in uw situatie.