Skip to main content

Revalidatie na een beroerte

Na een beroerte (hersenbloeding of -infarct), kunt u met revalidatie bepaalde zaken (opnieuw) leren. En als (volledig) herstel niet mogelijk blijkt, helpt revalidatie u om met de beperking om te gaan.

Revalidatie na een beroerte

Na een beroerte (hersenbloeding of -infarct), kunt u met revalidatie bepaalde zaken (opnieuw) leren. En als (volledig) herstel niet mogelijk blijkt, helpt revalidatie u om met de beperking om te gaan.

Geriatrische Revalidatie na beroerte: Stroke Service

Na een beroerte (hersenbloeding of -infarct), kunt u met revalidatie bepaalde zaken (opnieuw) leren. En als (volledig) herstel niet mogelijk blijkt, helpt revalidatie u om met de beperking om te gaan.

Onze kracht is een multidisciplinaire aanpak, een therapeutisch revalidatieklimaat (alle activiteiten staan in het teken van revalidatie en herstel) en uw persoonlijke motivatie om te herstellen.

Revalidatiecentrum De Dillenburg werkt samen met andere behandelaars in de regio op het gebied van CVA zorg. De zogenaamde Stroke Service. Daarnaast zijn we onderdeel van de Rotterdamse Stroke Service (RSS). De Rotterdam Stroke Service is een samenwerkingsverband dat de zorg rondom patiënten met een beroerte zo goed mogelijk organiseert. Deelnemers zijn Rotterdamse ziekenhuizen, revalidatie-instellingen (MSR/GRZ), verpleeghuizen, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam.

Uw persoonlijk behandelplan

Aan het begin van uw verblijf in De Dillenburg stelt uw behandelend arts met u een persoonlijk behandelplan op. Hierin staat beschreven hoe uw individuele revalidatietraject eruit ziet en welke specialistische behandelaars hierbij betrokken zijn. 

Therapeutisch klimaat

Op de afdeling heerst een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op uw herstel.

U revalideert in een omgeving waarin u zoveel mogelijk de gelegenheid wordt geboden om aan uw herstel te werken. Dit is een manier van revalideren waarin u naast uw therapietijden, telkens wordt gestimuleerd om zelf te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De ondersteuning is er op gericht om u zelf de regie te laten houden, ongeacht het niveau waarop u functioneert. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw mogelijkheden en wensen. 

Ons doel is het aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Mocht het blijken dat dit niet haalbaar is, dan zal er samen met u gekeken worden naar een andere mogelijkheid.