Skip to main content

Uw privacy

Privacy en persoonsgegeven, hoe gaan wij daarmee om?

Persoonsgegevens staan bij allerlei instanties geregistreerd. Het rijk, de gemeente, de bibliotheek ….. misschien zelfs bij de supermarkt waar iemand zijn boodschappen doet. 

Ook Zonnehuisgroep Vlaardingen legt persoonsgegevens vast en verwerkt ze. Wij gaan hierbij zorgvuldig met de privacy van de betrokkene om. De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan is aan wettelijke regels gebonden. Hieronder geven we kort, helder en zo eenvoudig mogelijk de essentie van deze regels weer.