Skip to main content

Dagbesteding

Woont u zelfstandig thuis, maar heeft u dementie of een somatische aandoening? Ondersteuning bij een prettige invulling van de dag kan dan fijn zijn. Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen groepszorg begeleiden wij cliënten die ondersteuning kunnen gebruiken om hun dag in te vullen of die behandeling nodig hebben door een tijdelijke of chronische aandoening. 

Dagbesteding

Woont u zelfstandig thuis, maar heeft u dementie of een somatische aandoening? Ondersteuning bij een prettige invulling van de dag kan dan fijn zijn. Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen groepszorg begeleiden wij cliënten die ondersteuning kunnen gebruiken om hun dag in te vullen of die behandeling nodig hebben door een tijdelijke of chronische aandoening. 

Uw wensen, interesses en mogelijkheden zijn het startpunt voor de passende activiteiten en behandeling. Bij onze groepszorg zorgen wij voor een plek waar u elkaar kunt ontmoeten, verbinden en ontwikkelen, passend bij uw individuele mogelijkheden. Dit doen wij met deskundige medewerkers, met aandacht voor elkaar.

Welke soorten groepszorg levert Zonnehuisgroep Vlaardingen:

PG-groep (Psychogeriatrisch)
In een groep van maximaal 12 personen bieden we cliënten met een vorm van dementie structuur, dagritme en gezelligheid. Bij de activiteiten focussen we op geheugentraining, sociale interactie, positieve gezondheid en motoriek. Dit alles bieden we zo veel mogelijk op maat aan.  

  • Cliënten met een Wmo indicatie (P1 of P2); deze personen hebben een lichte zorgvraag en vooral begeleiding/ondersteuningsbehoefte bij geheugenproblematiek. Vaak is dit type groepszorg ook bedoeld om de mantelzorger te ontlasten.
  • Cliënten met een Wlz indicatie; is er nog geen plek beschikbaar in een verpleeghuis of is de cliënt / zijn naaste hier nog niet aan toe? Dan kan de Groepszorg PG een tijdelijke overbrugging zijn. 

 

Somatiek-groep 
In een groep van maximaal 12 personen bieden we de cliënten begeleiding, (zorg)ondersteuning en behandeling wanneer hier een indicatie voor is. 

  • Cliënten hebben een indicatie vanuit de WLZ (ZZP, MPT, VPT, PGB); vaak wordt deze Groepszorg ingezet als overbrugging naar een beschikbare plaats in een verpleeghuis. Ook kan een cliënt gebruik maken van deze groepszorg wanneer hij/zij nog thuis wil blijven wonen, ondanks de indicatie.
  • Cliënten met een Wmo indicatie (P1 of P2); cliënten hebben een lichte zorgvraag en hebben vooral begeleiding-/ondersteuningsbehoefte op lichamelijk gebied. 


Dagbehandeling voor cliënten met een GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiënten die thuis wonen)
Als iemand GZSP-zorg krijgt, heeft deze persoon niet 24 uur per dag zorg nodig. Wel is er behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. Deze behandelaren volgen allemaal hetzelfde behandelplan. De behandelingen en doelen bij de Dagbehandeling GZSP zijn vaak gericht op het leren omgaan met de beperkingen die iemand heeft. Daarnaast kunnen cliënten in een groep ook veel van elkaar leren. 
GZSP - dagbehandeling is bijvoorbeeld voor iemand die een CVA heeft gehad, multiple sclerose heeft of Niet Aangeboren Hersenletsel. Cliënten hebben een verwijzing van de huisarts nodig om in aanmerking te komen voor GZSP.

Dagbehandeling voor CVA-cliënten (DBC-ambulant)
Dagbehandeling (ambulante revalidatiezorg) kan worden gegeven, wanneer een client na revalidatiezorg weer naar huis gaat. Vaak kan een client dan eerder naar huis, met behandeling tijdens de dagbehandeling. Voor de zorg en behandeling aan CVA patiënten werken wij volgens het RSS protocol.

  • Voor cliënten na revalidatiezorg is er een ambulante mogelijkheid voor behandeling. De client komt 1 of meerdere dagdelen naar de dagbehandeling. Hier wordt behandeling gegeven door de behandelaren vanuit de Dillenburg en wordt er getraind door de zorgmedewerkers van de dagbehandeling.
  • Cliënten met een ambulante GRZ behoefte na intramuraal traject; bij de dagbehandeling krijgt de cliënt minimaal 2 behandelingen vanuit 2 verschillende disciplines per dag onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde 

Bekijk de verschillende locaties

Wonen in
onze huizen.

Hiernaast ziet u al onze huizen. Deze staan allemaal in Vlaardingen. Klik op een locatie voor meer informatie.