Skip to main content

Wonen in
onze huizen

Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, omdat u niet meer de (specialistische) zorg kunt krijgen die voor u het beste is, dan kunt u in een van onze huizen komen wonen. Hier bieden wij de zorg die u nodig heeft. En, zorgen we voor een mooie dag. 

 

Wonen in
onze huizen

Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, omdat u niet meer de (specialistische) zorg kunt krijgen die voor u het beste is, dan kunt u in een van onze huizen komen wonen. Hier bieden wij de zorg die u nodig heeft. En, zorgen we voor een mooie dag. 


Wat betekent het om hier te wonen

U bent welkom in een van onze huizen. Uw persoonlijke wensen staan bij ons centraal, we vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Ook uw familie, vrienden en andere naasten zijn van harte welkom. Wanneer u nog zelfstandig woont of wanneer u bewoner bent van één van onze locaties, kan de aanwezigheid én betrokkenheid van familie en naasten in uw dagelijks leven erg belangrijk zijn. Daarom betrekken we familie en naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, graag bij uw zorg. 

Ondersteuning van mantelzorg

Wanneer u bewoner bent van één van onze locaties, kan de aanwezigheid én betrokkenheid van familie en naasten in uw dagelijks leven erg belangrijk zijn. 

Samen met u en uw familie of naasten maakt onze zorgprofessional afspraken over wat uw mantelzorger zelf wil of kan blijven doen. Deze afspraken worden vastgelegd in het Zorgleefplan, het plan waarin staat welke zorg en behandeling u wenst. Een mantelzorger kan bijvoorbeeld aangeven dat hij mee wil naar een activiteit, de was wil blijven doen of wil helpen met uw dagelijkse verzorging.

De zorgprofessional ondersteunt de mantelzorger en kan informatie en advies geven op het gebied van o.a. ziektebeeld en aspecten van de zorg en praktische tips (bijvoorbeeld tiltechnieken).

Daarnaast werkt Zonnehuisgroep Vlaardingen samen met Minters Mantelzorg, een organisatie die in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis mantelzorgers ondersteunt. Bij deze organisatie kunnen mantelzorgers terecht voor advies, activiteiten en cursussen.

Bekijk de verschillende locaties

Wonen in
onze huizen.

Hiernaast ziet u al onze huizen. Deze staan allemaal in Vlaardingen. Klik op een locatie voor meer informatie.