Skip to main content

Regel direct uw zorg

Heeft u verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatiezorg nodig? Hieronder vindt u meer informatie en contactgegevens. 

Regel direct uw zorg

Heeft u verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatiezorg nodig? Hieronder vindt u meer informatie en contactgegevens. 

Aanvragen van zorg

Wilt u meer informatie over ons zorgaanbod of wilt u zorg aanvragen? U vindt hieronder een overzicht van de diverse types zorg die wij leveren en de diverse contactmogelijkheden.

Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met ons Servicepunt via 010 475 95 95 of servicepunt@zgvlaardingen.nl, zij helpen u graag verder.

 

Type zorg

Met wie kunt u contact opnemen

Zorg in onze huizen
U heeft een indicatie van het CIZ nodig.

Zorgbemiddeling
(010) 475 95 66
zorgbemiddeling@zgvlaardingen.nl 

Thuiszorg

Thuiszorgteam
(010) 475 95 95
zonnehuisthuis@zgvlaardingen.nl

Wonen met volledige verpleeghuiszorg thuis (VPT) VPT-wijkverpleging
(010) 475 95 95
info@zgvlaardingen.nl

Revalidatie
U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Medisch secretariaat
(010) 475 95 92

Behandeling & Expertise

Medisch secretariaat
(010) 475 95 92

 

Hoe regelt u verpleeghuiszorg?

Onze verpleeghuizen bieden warme zorg aan mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben en niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit kan zowel met een somatische (lichamelijke) of psychogeriatrische (geestelijke) grondslag zijn.  

Indicatie aanvragen
Om zorg te kunnen ontvangen in een verpleeghuis, heeft u een indicatie nodig vanuit de wet langdurige zorg (WLZ). Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt dan de aanvraag en onderzoekt of u of uw naaste recht heeft op zorg. Een belangrijke voorwaarde voor een indicatie is dat u of uw naaste 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft in nabijheid.

Er zijn verschillende vormen indicaties. De soort indicatie geeft aan op welke gebieden en hoeveel zorg u nodig heeft. Wanneer u of uw naaste een indicatie krijgt, zal er een ook eigen bijdrage gelden. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. U kunt zelf, of samen met uw huisarts of zorgaanbieder, een indicatie aanvragen met het formulier op de website van het CIZ. Ook kunt u hier meer informatie vinden over indicaties. Meer informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  

Aanmelden voor verpleeghuiszorg
Wanneer u een indicatie vanuit het CIZ heeft, kunt u zich bij Zonnehuisgroep Vlaardingen aanmelden voor verpleeghuiszorg. Een zorgbemiddelaar kijkt samen met u naar uw wensen en behoeften rondom de opname. Indien er geen plek is in het verpleeghuis van voorkeur of u nog geen directe opnamewens heeft, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Mocht de noodzaak van opname zo groot zijn dat u niet kunt wachten op een plek in het verpleeghuis van uw wens, dan kijken we met u naar alternatieven binnen (of indien nodig buiten) Zonnehuisgroep Vlaardingen. 

Heeft u vragen over onze wachtlijsten of onze hulp nodig? Neem dan contact op met zorgbemiddeling via: (010) 475 95 66 of zorgbemiddeling@zgvlaardingen.nl

Wachttijden

Voor de actuele wachttijden bij Zonnehuisgroep Vlaardingen kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling. Via 010 475 95 66 of zorgbemiddeling@zgvlaardingen.nl, zij helpen u graag verder.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten

De zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Vlaardingen u biedt, wordt op verschillende manieren betaald.

De Wet langdurige zorg (Wlz)
Vrijwel alle zorg die Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt wordt betaald uit de Wlz.
Voor zorg die door de Wlz wordt betaald, hebt u te maken met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de verplichte eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. Meer informatie is verkrijgbaar bij het CAK, bel 0800-1925 (gratis) of kijk op de website van het CAK.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Bij de gemeente kunt u vanuit de Wmo hulp of ondersteuning krijgen. Als u Hulp bij het Huishouden, dagbesteding of andere ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, wordt dat betaald door de gemeente. U dient rekening te houden met een verplichte eigen bijdragen voor de Wmo.  

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die woont of werkt in Nederland is verzekerd via de Zvw. De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en de thuiszorg worden betaald uit de Zvw. Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Sommige mensen spreken daarnaast een hoger eigen risico af met de zorgverzekeraar. Dit is het vrijwillig eigen risico.

Bij de GRZ betaalt u een verplichte eigen bijdrage. Ook telt de zorg mee voor de berekening van uw eigen risico. Komen de kosten boven het vastgestelde bedrag voor het eigen risico uit, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de rest van de kosten. 
Voor thuiszorg zijn de eigen bijdrage en het eigen risico van de Zvw niet van toepassing, behalve als u een indicatie voor verblijf heeft. Of als u verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.

Kosten voor eigen rekening 
Sommige aanvullende diensten worden niet vergoed door de Wlz, Wmo of Zvw, u zult deze kosten zelf moeten betalen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele prijzen. 

Cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Bekijk de verschillende locaties

Wonen in
onze huizen.

Hiernaast ziet u al onze huizen. Deze staan allemaal in Vlaardingen. Klik op een locatie voor meer informatie.