Skip to main content

Revalidatie en herstel in de Dillenburg

De Dillenburg is gespecialiseerd in professionele revalidatie en preventie op maat. U krijgt bij ons alle ruimte, zorg en ondersteuning om goed te kunnen herstellen. Alle revalidatie is gericht op uw terugkeer naar huis. 

Een heupoperatie of een andere orthopedische ingreep is een ingrijpende gebeurtenis die uw leven voor langere tijd op zijn kan kop zetten. Immers, het herstel kost vaak veel tijd en energie.

Revalidatie en herstel in de Dillenburg

De Dillenburg is gespecialiseerd in professionele revalidatie en preventie op maat. U krijgt bij ons alle ruimte, zorg en ondersteuning om goed te kunnen herstellen. Alle revalidatie is gericht op uw terugkeer naar huis. 

Een heupoperatie of een andere orthopedische ingreep is een ingrijpende gebeurtenis die uw leven voor langere tijd op zijn kan kop zetten. Immers, het herstel kost vaak veel tijd en energie.

Welke vormen van revalidatie worden er aangeboden?

Wij bieden de volgende vormen van revalidatie aan:

  • Electieve orthopedie (geplande heup- en knieoperaties)
  • Trauma (bijvoorbeeld letsel door een ongeluk)
  • Amputaties
  • Overige aandoeningen (waaronder longziekten, hartziekten, neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson).

U krijgt bij ons alle ruimte, zorg en ondersteuning om goed te kunnen herstellen. Alle revalidatie is gericht op uw terugkeer naar huis. Mocht het blijken dat dit niet haalbaar is, dan zal er samen met u gekeken worden naar een andere mogelijkheid.

Onze kracht is een multidisciplinaire aanpak, een therapeutisch revalidatieklimaat (alle activiteiten staan in het teken van revalidatie en herstel) en uw persoonlijke motivatie om te herstellen.

Uw persoonlijk behandelplan

Aan het begin van uw verblijf in De Dillenburg stelt uw behandelend arts met u een persoonlijk behandelplan op. Hierin staat beschreven hoe uw individuele revalidatietraject eruit ziet en welke specialistische behandelaars hierbij betrokken zijn. 

Therapeutisch klimaat

Op de afdeling heerst een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op uw herstel. 

U revalideert in een omgeving waarin u zoveel mogelijk de gelegenheid wordt geboden om aan uw herstel te werken. Dit is een manier van revalideren waarin u naast uw therapietijden, telkens wordt gestimuleerd om zelf te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De ondersteuning is er op gericht om u zelf de regie te laten houden, ongeacht het niveau waarop u functioneert. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw mogelijkheden en wensen. 

Ons doel is het aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Mocht het blijken dat dit niet haalbaar is, dan zal er samen met u gekeken worden naar een andere mogelijkheid.