Skip to main content

Nieuwe mbo-opleiding: Samen opleiden in de ouderenzorg gestart

5-9-2023 Persberichten Nieuws
Nieuwe mbo-opleiding: Samen opleiden in de ouderenzorg gestart

Albeda Zorgcollege, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Zorg Innovatie Academie (ZIA) hebben op 4 september een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend om jongeren uit de regio Maassluis, Schiedam en Vlaardingen op te leiden tot verzorgende of verpleegkundige. Dit gebeurde in het bijzijn van 17 studenten die starten met de nieuwe mbo-opleiding ‘Samen opleiden in de ouderenzorg’ bij Albeda Zorgcollege in Vlaardingen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
In het eerste studiejaar oriënteren de jongeren zich op de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-verpleegkundige en maken zij kennis met de zorg en welzijn rondom de oudere cliënt. In deze bol-opleiding staat het beroep in de ouderenzorg centraal. 

Werkplekleren
Deze opleiding focust op werkplekleren waarbij theorie en praktijk gekoppeld worden. De docenten van Albeda geven les aan de hand van de beroepssituaties en sprekende praktijkvoorbeelden. Experts uit de praktijk delen hun kennis en ervaring vanuit de beroepspraktijk. In de theorie komen alle zorgcategorieën van het beroep aan bod en daardoor worden de studenten breed opgeleid. Er is veel aandacht voor de student als beginner in een zorgberoep. Dat maakt deze opleiding uniek. Aan het eind van het eerste studiejaar volgt een studieadvies voor één van de twee opleidingen. De opleiding Verzorgende-IG (niveau 3) duurt dan nog twee jaar. De opleiding Mbo-verpleegkundige (niveau 4) duurt nog drie jaar. 

Zorg Innovatie Academie
In de MVS-regio is de vraag naar zorg groot. Mensen worden ouder waardoor deze vraag de komende jaren alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd is er een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Om dit knelpunt aan te pakken hebben zorginstellingen, onderwijs en gemeenten de krachten gebundeld in de Zorg Innovatie Academie (ZIA) en zoeken ze samen naar vernieuwingen binnen het zorgonderwijs, zoals bij de opleiding ‘Samen opleiden in de ouderenzorg’. 

 

Gallery

Voorbeeld tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹ Terug