Skip to main content

Kortdurend verblijf

Naast geriatische revalidatie bieden wij ook eerstelijnsverblijf (ELV) hoog complex. U bent door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en u heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. Doel is zo snel mogelijk weer naar huis te gaan.

Kortdurend verblijf

Naast geriatische revalidatie bieden wij ook eerstelijnsverblijf (ELV) hoog complex. U bent door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en u heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. Doel is zo snel mogelijk weer naar huis te gaan.

Hoe komt u voor geriatische revalidatie in aanmerking?

Uw huisarts of specialist geeft aan dat u ELV (eerstelijnsverblijf) nodig heeft voor uw gezondheid. Dan krijgt u een medische indicatie van uw huisarts. Uw huisarts werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige. Als u in het ziekenhuis ligt, dan bespreekt de ontslagverpleegkundige dit met uw huisarts en regelen zij dat u ELV krijgt.

In deze gevallen krijgt u ELV:

  • Uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
  • De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren.

De huisarts behandelt u als er sprake is van eenvoudige zorg. Als u meer zorg nodig heeft, kan een specialist de zorg overnemen. Dit is vaak een specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts weet wanneer dit nodig is.

Kosten

De kosten voor Eerstelijnsverblijf (ELV) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico. De eerste zorgkosten betaalt u uit het bedrag van uw eigen risico. De rest van de zorgkosten krijgt u vergoed.