De Laurenburg

In dit appartementencomplex wonen jongeren tussen de 18 en 65 jaar met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een spierziekte. Zij kunnen in De Laurenburg zelfstandig wonen met de zekerheid van 24-uurs zorg.

Het Zonnehuis

Het verpleeghuis met uitgebreide mogelijkheden voor verzorging, verpleging, revalidatie en activiteiten. De Brasserie combineert uit en thuis.

Adriaan Pauw

Ouderen met dementie wonen hier in kleinere woongroepen. Huiselijkheid en structuur staan centraal, met de individuele wensen als basis.

Drieën-Huysen

Een verzorgings- en verpleeghuis met een huiselijke, Vlaardingse sfeer. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen appartement. Er zijn gezamenlijke huiskamers, activiteiten en een winkeltje.

De Dillenburg

Revalidatiecentrum De Dillenburg heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie.