Skip to main content

Lichamelijke aandoening

Wanneer u door lichamelijke klachten niet langer zelfstandig kunt wonen, bent u welkom in één van onze huizen.

Lichamelijke aandoening

Wanneer u door lichamelijke klachten niet langer zelfstandig kunt wonen, bent u welkom in één van onze huizen.

Uw wensen staan centraal

In onze huizen woont u in uw eigen kamer, die u deels zelf kunt inrichten. Een mooie dag vinden wij belangrijk. Wat een mooie dag precies inhoudt is voor iedereen anders. Uw wensen staan hierin centraal. Naast de goede zorg door een professioneel team van verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten, bieden wij daarom ook een uitgebreid programma aan activiteiten voor een mooie dag.

Uw zorg, zorgleefplan

De afspraken die we samen met u en uw naasten maken, leggen we vast in een Zorgleefplan. In dit plan staan uw gezondheidssituatie en uw wensen beschreven. Op deze manier houdt u zo veel mogelijk de regie over uw eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons. Uw wensen staan daarom altijd centraal. 

Uw zorg is bij ons in goede handen. Een groot team met ondere andere verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde staan voor u klaar. Daarnaast kunt u ook terecht bij bijvoorbeeld psychologen of geestelijk verzorgers.

Cliëntenraad

Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft diverse cliëntenraden. Elke afdeling of etage heeft een eigen deelraad. Iedere cliënt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger is automatisch lid van deze deelraad. Tijdens de deelraadvergaderingen spreken de cliënten samen met de teamleider over afdelingsgerelateerde onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Vanuit iedere deelraad neemt één persoon deel aan de cliëntenraad. De cliëntenraden mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Denk hierbij aan zaken die belangrijk zijn voor die betreffende locatie of woongroep. 

Regel direct uw zorg

Wilt u meer weten over wonen bij Zonnehuisgroep Vlaardingen? Of direct uw zorg regelen? Klik hier voor alle informatie. 

Bekijk de verschillende locaties voor lichamelijke zorg

Wonen in onze huizen.

Hiernaast ziet u onze huizen voor lichamelijke zorg. Deze staan allemaal in Vlaardingen. Klik op een locatie voor meer informatie.