Skip to main content

Revalidatie, nazorg en CVA (beroerte)

Na de revalidatieperiode kunt u eventueel gebruikmaken van thuiszorg Zonnehuis Thuis en nabehandeling zowel aan huis als op onze locaties. We werken o.a. samen met huisartsen, revalidatiecentrum Rijndam, het Franciscus Gasthuis & Vlietland (o.a. stroke service) en andere partners in de zorgketen.

Revalidatie, nazorg en CVA (beroerte)

Na de revalidatieperiode kunt u eventueel gebruikmaken van thuiszorg Zonnehuis Thuis en nabehandeling zowel aan huis als op onze locaties. We werken o.a. samen met huisartsen, revalidatiecentrum Rijndam, het Franciscus Gasthuis & Vlietland (o.a. stroke service) en andere partners in de zorgketen.

Nazorgverpleegkundige CVA

Stel dat u na een opname vanwege hersenletsel merkt dat u thuis ondersteuning kunt gebruiken. Dan staat de nazorgverpleegkundige voor u klaar.

Vervolg op revalidatie

Na een beroerte (hersenbloeding of -infarct) volgde een revalidatieperiode in Het Zonnehuis. U bereidde zich in die periode voor op het oppakken van uw eigen leven. Waar u dat wilde, kreeg u ondersteuning van het revalidatieteam.

In de eerste week na uw ontslag neemt de nazorgverpleegkundige contact met u op: telefonisch en/of via een huisbezoek.

Als u dat wilt, blijft hij of zij u ondersteunen. U kunt bij haar of hem terecht met vragen over praktische zaken thuis of op uw werk. U kunt het bijvoorbeeld ook hebben over hoe u zich nu voelt en over hoe u de situatie thuis of op u werk ervaart.

Één aanspreekpunt

Wanneer u er behoefte aan heeft, belt u met de nazorgverpleegkundige. Uw partner of iemand uit uw naaste omgeving kan dat ook doen namens u. U kunt contact opnemen bij vragen over bijvoorbeeld tijdsbesteding, sport, thuiszorg, communicatie, mantelzorg of lotgenotencontact. Vervolgens zoekt u samen met hem of haar naar de antwoorden.

De nazorgverpleegkundige heeft contact met behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen en behandelaars in de regio. De nazorgverpleegkundige blijft voor u beschikbaar, ook na een jaar of langer.

Afasiesoos

Elkaar ontmoeten

Op de Afasiesoos Vlaardingen kunnen mensen met afasie elkaar ontmoeten. Ook partners en andere betrokkenen zijn welkom.

Meer informatie over afasie

Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, heet dat afasie. Afasie, A (=niet) fasie (=spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Afasie is dus een taalstoornis.