Skip to main content

Nazorg CVA

Na de revalidatieperiode kunt u eventueel gebruikmaken van thuiszorg Zonnehuis Thuis en nabehandeling zowel aan huis als op onze locaties. We werken o.a. samen met huisartsen, revalidatiecentrum Rijndam, het Franciscus Gasthuis & Vlietland (o.a. stroke service) en andere partners in de zorgketen.

Nazorg CVA

Na de revalidatieperiode kunt u eventueel gebruikmaken van thuiszorg Zonnehuis Thuis en nabehandeling zowel aan huis als op onze locaties. We werken o.a. samen met huisartsen, revalidatiecentrum Rijndam, het Franciscus Gasthuis & Vlietland (o.a. stroke service) en andere partners in de zorgketen.

Nazorgverpleegkundige CVA

Stel dat u na een opname vanwege hersenletsel merkt dat u thuis ondersteuning kunt gebruiken. Dan staat de nazorgverpleegkundige voor u klaar.

Vervolg op revalidatie
Na een beroerte (hersenbloeding of -infarct) volgde een revalidatieperiode in Het Zonnehuis. U bereidde zich in die periode voor op het oppakken van uw eigen leven. Waar u dat wilde, kreeg u ondersteuning van het revalidatieteam.

In de eerste week na uw ontslag neemt de nazorgverpleegkundige contact met u op: telefonisch en/of via een huisbezoek.

Als u dat wilt, blijft hij of zij u ondersteunen. U kunt bij haar of hem terecht met vragen over praktische zaken thuis of op uw werk. U kunt het bijvoorbeeld ook hebben over hoe u zich nu voelt en over hoe u de situatie thuis of op u werk ervaart.

Één aanspreekpunt
Wanneer u er behoefte aan heeft, belt u met de nazorgverpleegkundige. Uw partner of iemand uit uw naaste omgeving kan dat ook doen namens u. U kunt contact opnemen bij vragen over bijvoorbeeld tijdsbesteding, sport, thuiszorg, communicatie, mantelzorg of lotgenotencontact. Vervolgens zoekt u samen met hem of haar naar de antwoorden.

De nazorgverpleegkundige heeft contact met behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen en behandelaars in de regio. De nazorgverpleegkundige blijft voor u beschikbaar, ook na een jaar of langer.

Afasiesoos

Op de Afasiesoos Vlaardingen kunnen mensen met afasie elkaar ontmoeten. Ook partners en andere betrokkenen zijn welkom.