Skip to main content

Nieuwe raad van bestuur

2-10-2023 Nieuws Persberichten
 Nieuwe raad van bestuur

Liane den Haan en Arjan in ‘t Veld vormen per 1 november 2023 de nieuwe Raad van Bestuur van Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen. Zij volgen Aukje van Kalsbeek op die als Raad van Bestuur a.i. de organisatie vanaf juni 2022 leidde.

Liane den Haan is een ervaren bestuurder met veel kennis van de ouderenzorg. Ze is oorspronkelijk opgeleid als verpleegkundige. Ze gaf onder andere jarenlang leiding aan een organisatie die de belangen van ouderen vertegenwoordigt. Deze belangen behartigde ze ook in haar rol als lid van de Tweede Kamer. Mede door deze achtergrond brengt ze kennis en een groot (zorg)netwerk mee. 

Arjan in ‘t Veld heeft als ondernemer en directeur veel ervaring met de ouderenzorg. Na zijn master in internationale bedrijfscommunicatie startte en leidde hij diverse organisaties. Van een strategisch adviesbureau, een platform voor mantelzorgers, tot een startup in zorgtechnologie. De gemene deler van deze organisaties is de focus op vergrijzing, ouderen en ouderenzorg. 

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Vlaardingen is zeer verheugd met de komst van Liane den Haan en Arjan in ‘t Veld. Met hen krijgen we een collegiale Raad van Bestuur die de ingezette koers voortzet, de organisatie verder ontwikkelt en de samenwerking zoekt in de regio. In een werkveld met brede maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een veranderende zorgvraag, is het toekomstbestendig maken van Zonnehuisgroep Vlaardingen een belangrijke eis. Hierbij past een moderne visie en aanpassingsvermogen om goede zorg te kunnen blijven bieden aan kwetsbare mensen. 

Liane den Haan “De ouderenzorg staat onder grote druk. Toch liggen er ook nog veel kansen om ervoor te zorgen dat we kwetsbare ouderen een fijn thuis kunnen geven en daarbij behorende zorg, hulp en ondersteuning. Een sociale en veilige werkomgeving is daarbij essentieel. Daar zet ik mij graag voor in.”

Arjan in ‘t Veld: “Onze ouderenzorg behoort tot de beste van de wereld. En toch schuurt en piept het systeem aan alle kanten. En is het voor een organisatie als Zonnehuisgroep Vlaardingen steeds uitdagender om het gewenste niveau voor cliënten op peil te houden en werkbaar voor alle betrokken medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar de zorg goed en fijn voor toekomstige generaties laten bestaan? Er is nog veel mogelijk en ik ga samen met mijn nieuwe collega's graag aan de slag om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden.“

Aukje van Kalsbeek heeft de organisatie geleid in een roerige periode. Dankzij de goede samenwerking binnen en buiten de organisatie is er ruimte gekomen voor een gezonde organisatie met perspectief. Met de huidige ingezette koers kan de organisatie verder vooruit. In het belang van continuïteit en een goede overdracht blijft Aukje van Kalsbeek nog enige weken verbonden aan Zonnehuisgroep Vlaardingen.

‹ Terug