Skip to main content

Over Zonnehuisgroep Vlaardingen

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen staan de persoonlijke zorgwensen van onze cliënten centraal. Dit verwoorden wij ook in onze missie:

“We dragen bij aan het welbevinden van alle mensen die bij ons kunnen zijn wie ze zijn. Dit doen we met aandacht voor elkaar en met elkaar”.

Over Zonnehuisgroep Vlaardingen

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen staan de persoonlijke zorgwensen van onze cliënten centraal. Dit verwoorden wij ook in onze missie:

“We dragen bij aan het welbevinden van alle mensen die bij ons kunnen zijn wie ze zijn. Dit doen we met aandacht voor elkaar en met elkaar”.

Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft zijn wortels in Vereniging Het Zonnehuis, een vrijwillig particulier initiatief dat startte in 1921. Het doel was het bieden van waardige zorg aan kwetsbare mensen. Er was nog geen voorziening van overheidswege of iets dergelijks. Het initiatief kwam vanuit de maatschappij. Die waarden en ambitie drijven ons nog steeds in de zorg die wij in Vlaardingen en omgeving verlenen.

Welbevinden staat centraal

We dragen allen bij aan welbevinden. Hierbij is ieders welbevinden even belangrijk. Natuurlijk leveren we zorg, behandeling, wonen en dagbesteding. Het is niet voor niets dat cliënten bij ons komen. Dat is omdat het thuis niet meer of niet meer alleen lukt. Maar zorg, behandeling, wonen en dagbesteding is niet wat onze activiteiten bepaalt. Het welbevinden van de mensen die bij ons kunnen zijn wie ze zijn, is wat onze activiteiten bepaalt.

Met welbevinden bedoelen we dat wat – in het oordeel van de cliënt – het leven de moeite waard maakt, ondanks de functiebeperkingen en gezondheidsklachten die de cliënt ervaart. Dit welbevinden is mentaal en fysiek. Bijvoorbeeld fijn wonen, een prettige tijdbesteding, gezondheid, passende verzorging krijgen, aangenaam eten en contact met familie en vrienden hebben.

Met persoonsgerichte zorg bedoelen we dat we rekening houden met het eigen leven van onze cliënt; hoe heeft hij zijn leven ingericht, wat vindt hij belangrijk en hoe ziet hij de toekomst. Samen met de naasten ondersteunen we de cliënt bij het inrichten van dit leven. Wij bieden daarbij de professionele zorg die hij nodig heeft.

Schenken aan Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. Als u een schenking wilt doen aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, dan kunt u dit dus aftrekken van de belasting. Schenken kan aan een afdeling, locatie of heel Zonnehuisgroep Vlaardingen. 

Meer informatie

IBAN t.b.v. schenkingen: NL30BNGH 0285169823 t.n.v. Zonnehuisgroep Vlaardingen en onder vermelding van de afdeling/locatie/het doel/de naam van het project.