Banner Esther -

Over Zonnehuisgroep Vlaardingen

Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft zijn wortels in Vereniging Het Zonnehuis, een vrijwillig particulier initiatief dat startte in 1921. Het doel was het bieden van waardige zorg aan kwetsbare mensen. Er was nog geen voorziening van overheidswege of iets dergelijks. Het initiatief kwam vanuit de maatschappij. Die waarden en ambitie drijven ons nog steeds in de zorg die wij in Vlaardingen en omgeving verlenen.

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen staan de persoonlijke zorgwensen van onze cliënten centraal. Dit verwoorden wij ook in onze missie:

“We dragen bij aan het welbevinden van alle mensen die bij ons kunnen zijn wie ze zijn. Dit doen we met aandacht voor elkaar en met elkaar”.

Met persoonsgerichte zorg bedoelen we dat we rekening houden met het eigen leven van onze cliënt; hoe heeft hij zijn leven ingericht, wat vindt hij belangrijk en hoe ziet hij de toekomst. Samen met de naasten ondersteunen we de cliënt bij het inrichten van dit leven. Wij bieden daarbij de professionele zorg die hij nodig heeft.