Familie en medewerkers denken mee over nieuwbouw Zonnehuisgroep Vlaardingen

Aankomende jaren zal Zonnehuisgroep Vlaardingen zich gaan richten op de ontwikkeling van een nieuwe locatie, ter vervanging van Drieën-Huysen Noord. Omdat we het belangrijk vindt dat familie van cliënten, medewerkers en leden van de cliëntenraad mee kunnen denken met het bouwproces, hebben we op woensdag 6 februari een inspiratieavond georganiseerd voor alle betrokkenen.

Prijswinnend onderzoeksvoorstel!

Zonnehuisgroep Vlaardingen is er trots op dat het onderzoeksvoorstel van onze ergotherapeut Mariska Vielvoye de stimuleringssubsidie heeft gekregen van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)!

Circus Sijm verzorgt opnieuw mooie voorstelling

Op dinsdag 4 september konden bewoners van alle locaties van Zonnehuisgroep Vlaardingen samen met hun naasten een circusvoorstelling bijwonen. Circus Sijm verzorgde dinsdag drie voorstellingen in de circustent, die naast Het Zonnehuis was opgebouwd. De voorstelling is speciaal gericht op ouderen met mooie herkenbare muziek, bijzondere acts en prachtig verzorgde kostuums. Het circus is een cadeau van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Mooie resultaten vrijwilligersonderzoek

We zijn blij met de resultaten van het vrijwilligersonderzoek, dat we hebben gehouden onder onze vrijwilligers. We zijn trots op de dikke voldoende die we ontvingen.

Zonnig weer tijdens Rolstoelvierdaagse

Grote kans dat veel inwoners van Vlaardingen deze week een lange stoet van rolstoelers en wandelaars voorbij hebben zien komen. Dit jaar werd voor de 12e keer de Rolstoelvierdaagse georganiseerd voor de bewoners van Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Schilderij ‘Jong & Oud’ overhandigd aan burgemeester

Afgelopen tijd hebben ze samen hard gewerkt aan het kleurige schilderij; de kinderen van groep 3 van basisschool De Klimop en de bewoners van de somatische afdelingen in Het Zonnehuis. 

Maandagmiddag 11 juni kwam burgemeester Anemiek Jetten zelf naar Het Zonnehuis om het schilderij in ontvangst te nemen. Ze vertelde dat het schilderij in haar werkkamer wordt opgehangen en dat het daar vast heel mooi zal staan.

Feestelijke opening nieuw verpleeghuis Drieën-Huysen Zuid

Een feestje voor bewoners, medewerkers én genodigden; de officiële opening van verpleeghuis Drieën-Huysen Zuid op donderdag 31 mei was een gezellige en muzikale bijeenkomst voor iedereen.

Nieuwe expositie in Het Zonnehuis

Van 14 mei tot 29 juni exposeert Wim van Klink zijn realistische stillevens en figuratieve schilderijen in Het Zonnehuis.

Wat het leven de moeite waard maakt voor ouderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg

Veel ouderen met ernstige fysieke beperkingen of dementie ervaren hun leven nog steeds als waardevol. Waar zit hem dat in? Volgens geestelijk verzorger Peterjan van der Wal, werkzaam bij Zonnehuisgroep Vlaardingen, is het vooral belangrijk dat zij zich verbonden voelen met de mensen om hen heen. In deze relaties spelen wederkerigheid en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Dinsdag 24 april verdedigt Van der Wal zijn proefschrift Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn aan de Universiteit voor Humanistiek.

Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

Dinsdag 20 maart heeft het College van B&W ingestemd met het starten van onderhandeling met Zonnehuisgroep Vlaardingen over de mogelijke verkoop van het zuidelijk deel van de grond aan de Marathonweg Noord-Zuid.

GeDreven4SUC6 schenkt tuinhuis aan palliatieve afdeling van Het Zonnehuis

Afdeling Mathilde, de palliatieve zorgunit in Het Zonnehuis, heeft een mooi tuinhuis met overkapping gesponsord gekregen door de Vlaardingse stichting en vriendengroep ‘geDreven4SUC6’.

Onderzoek: Hoe tevreden bent u?

Aankomende maanden wordt de tevredenheid onder bewoners en/of familie gemeten. Met behulp van een vragenlijst worden er diverse vragen gesteld over de zorg en dienstverlening binnen onze locaties.

Zonnehuisgroep Vlaardingen tekent mee in convenant Gezond oud worden in Vlaardingen

Woensdag 29 november vond de kick-off met convenant ondertekening van het project Gezond oud worden in Vlaardingen plaats. Wethouders Arnout Hoekstra en Ruud van Harten hebben samen met bestuurders van betrokken partijen uit de sport, welzijn en zorg het convenant ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ ondertekend. Manager Wim Kroon, van Zonnehuisgroep Vlaardingen, ondertekende namens onze organisatie het convenant.

Café Doodgewoon

Op donderdag 23 november a.s. wordt Café Doodgewoon’ gehouden in Het Zonnehuis. Het thema van deze avond is “Palliatieve zorg en dementie”. Te gast is de heer Schriek, bestuurslid van Alzheimer Nederland afdeling Nieuwe Waterweg Noord.

Nieuwe expositie Ton Delfos

Ton Delfos exposeert inmiddels voor de vierde keer in Het Zonnehuis. Na exposities met o.a. foto’s van exotische locaties op onder meer IJsland zal deze expositie bestaan uit foto’s gemaakt in Nederland, voornamelijk Vlaardingen en omgeving, en een miniserie over Curaçao.

123

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.