Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

dinsdag 27 maart 2018

Mogelijk nieuwe locatie Zonnehuisgroep Vlaardingen aan Marathonweg

Dinsdag 20 maart heeft het College van B&W ingestemd met het starten van onderhandeling met Zonnehuisgroep Vlaardingen over de mogelijke verkoop van het zuidelijk deel van de grond aan de Marathonweg Noord-Zuid. Dit alles onder voorbehoud dat de gemeenteraad besluit tot de hiervoor benodigde aanpassing van de grondexploitatie.

Wanneer de onderhandelingen positief verlopen, wil Zonnehuisgroep Vlaardingen aan de Marathonweg Noord-Zuid een nieuwe locatie ontwikkelen. Dit zal een kleinschalige woon- en zorgvoorziening worden voor mensen met dementie. Daarmee ontstaat voor deze doelgroep een nieuwe en eigentijdse woonvoorziening.
Nu dit collegebesluit is genomen, zal Zonnehuisgroep Vlaardingen dit plan verder ontwikkelen.

Print

x

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.