Zonnehuisgroep Vlaardingen tekent mee in convenant Gezond oud worden in Vlaardingen

vrijdag 1 december 2017

Zonnehuisgroep Vlaardingen tekent mee in convenant Gezond oud worden in Vlaardingen

Woensdag 29 november vond de kick-off met convenant ondertekening van het project Gezond oud worden in Vlaardingen plaats. Wethouders Arnout Hoekstra en Ruud van Harten hebben samen met bestuurders van betrokken partijen uit de sport, welzijn en zorg het convenant ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ ondertekend. Manager Wim Kroon, van Zonnehuisgroep Vlaardingen, ondertekende namens onze organisatie het convenant. Na afloop hebben ze laten zien ambassadeur te zijn van bewegen onder 55+’ers door mee te doen met een potje Walking Football.

Gezond oud worden in Vlaardingen is gestart om meer 55+’ers in beweging te krijgen. Volgens de ondertekenaars is bewegen in alle opzichten van belang: “Bewegen is niet alleen goed voor de lichamelijke en mentale fitheid van mensen, maar zorgt ook voor sociale contacten en elkaar ontmoeten.” Deze kracht van bewegen wordt ingezet om 55+’ers te helpen meer in beweging te komen.

Netwerk en samenwerking
De afgelopen tijd is er een netwerk gevormd van sport- en beweegaanbieders, welzijns- en zorgorganisaties. De samenwerking en bundeling van de krachten moet ervoor zorgen dat de juiste activiteiten ondernomen worden. “De sport- en beweegsector zorgt voor het beweegaanbod, maar de zorg en welzijnssector zijn nodig om de mensen te bereiken en op de juiste manier te motiveren. Hiervoor wordt ook aan 55+’ers zelf gevraagd wat ze belangrijk vinden.” aldus wethouder Arnout Hoekstra. 

Volgens projectleider Gôkky Zeinstra kan het netwerk zich nog verder uitbreiden: “Dit zijn de eerste partijen die we hebben gesproken en zich hebben aangesloten bij het project, maar hier kunnen nog meer bij zodat er straks een nog grotere ‘beweging’ ontstaat.”

Convenant
Met het convenant geven betrokken partijen aan dat ze zich inzetten voor het project Gezond oud worden en dat ze ambassadeur zijn voor bewegen onder 55+’ers. Gezamenlijk gaan ze kijken waar 55+’ers behoefte aan hebben, hoe ze in deze behoeften kunnen voorzien, een beweegvriendelijke omgeving creëren en een campagne rondom bewegen onder 55+’ers opzetten. Iedere partij levert hierin haar unieke bijdrage.

Walking football
Goed voorbeeld doet volgen. Daarom zijn de aanwezigen na de ondertekening meteen het voetbalveld op gegaan om mee te doen aan een potje Walking Football. V.V. Zwaluwen is, in samenwerking met Seniorenwelzijn, recent gestart met deze variant van voetbal speciaal voor senioren.

Print

x

     

    Contact?

    Voor vragen over nieuws of PR zaken neemt u contact op de afdeling Communicatie, communicatie@zgvlaardingen.nl of tel 010 475 95 95.