Skip to main content

Organisatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum.

Organisatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum.

Raad van Bestuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt geleid door een tweehoofdig Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurders worden in hun werk ondersteund door het managementteam.

Liane den Haan en Arjan in 't Veld zijn aangesteld als Raad van Bestuur per november 2023.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met de bestuurder. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met het managementteam, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Vrijwilligersraad. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw dr. C.M.J. Strijp-Braanker (Ineke) - Voorzitter
  • De heer drs. A.P.L. de Rond RC (Ton) – lid
  • De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen (René) - Vicevoorzitter
  • Mevrouw dr. L.A. Boven (Leonie) - Lid
  • Mevrouw dr. A.A. Sanderman (Angelien) - Lid

Governancecode Zorg

Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt zich aan de Governancecode Zorg. De Code is een samenbundeling van moderne, breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

Dit normenkader is verwerkt in de statuten, in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en het beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd in de openbare jaarverantwoording, het bestuursverslag en het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Deze documenten zijn terug te vinden onder publicaties