Banner Esther -

Organisatiestructuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum.

Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt geleid door een eenhoofdig Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt in haar werk ondersteund door het managementteam.

Raad van Bestuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt geleid door de Raad van Bestuur. Mevrouw drs. Aukje G. van Kalsbeek MCM is aangesteld als Raad van Bestuur ad interim per juni 2022.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met  de bestuurder. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met het managementteam, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en met de Vrijwilligersraad. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw dr. C.M.J. Strijp-Braanker (Ineke) - Voorzitter
  • De heer L.L. Petit (Lucas) - Vicevoorzitter
  • De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen (René) - Lid
  • Mevrouw dr. L.A. Boven (Leonie) - Lid
  • Mevrouw dr. A.A. Sanderman (Angelien) - Lid

Governancecode Zorg

Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt zich aan de Governancecode Zorg. De Code is een samenbundeling van moderne, breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Dit normenkader is verwerkt in de statuten, in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, het beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur, welke onder Publicaties te vinden zijn. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd in het kwaliteitsverslag.