Banner Esther 2 -

Medezeggenschap

Meedenken, meepraten, meebeslissen. Zonnehuisgroep Vlaardingen vindt de inbreng van cliënten, medewerkers en vrijwilligers heel belangrijk. Daarom zit de Raad van Bestuur regelmatig om de tafel met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad. Mede dankzij deze inspraak en medezeggenschap bij onderwerpen die binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen spelen, kunnen we slagvaardig en efficiënt opereren.