Skip to main content

Klachtbehandeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg of dat u iets anders dwars zit. De betrokken medewerker en/of leidinggevende gaat op zo’n moment graag met u in gesprek om de situatie te bespreken.

Klachtbehandeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg of dat u iets anders dwars zit. De betrokken medewerker en/of leidinggevende gaat op zo’n moment graag met u in gesprek om de situatie te bespreken.

Heeft u een klacht?

Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Een cliëntondersteuner klachten of onze klachtenfunctionaris Marinka Ockhuijsen gaat hierna met u in gesprek, om samen te bekijken hoe het probleem opgelost kan worden.

U kunt er ook voor kiezen om over uw klacht een formeel standpunt te krijgen van Zonnehuisgroep Vlaardingen. U geeft dat schriftelijk aan, waarna de klachtenfunctionaris met u in gesprek gaat. Behalve dat u een formeel standpunt krijgt, proberen we ook een voor u en voor ons bevredigende oplossing te vinden. In beide gevallen willen we van uw klacht leren.

De klachtenfunctionaris en de cliëntenondersteuners klachten hebben een zwijgplicht.

Hoe dient u een klacht in
U benadert de cliëntondersteuner klachten of de klachtenfunctionaris. Dit kan op verschillende manieren:

  • U vult een klachtenformulier in (te vinden op alle locaties) en stopt deze in de speciale brievenbussen of mailt het formulier naar klachtenfunctionaris@zgvlaardingen.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging.
  • U neemt contact op met de klachtenfunctionaris via 010 - 475 94 45 of u gaat rechtstreeks naar haar toe  (Het Zonnehuis, kamer 1103)
  • U neemt contact op met de cliëntondersteuner klachten van uw afdeling
    De klachtenfunctionaris of cliëntondersteuner klachten probeert via bemiddeling de klacht op te lossen.

Wanneer het niet lukt tot een oplossing te komen naar aanleiding van uw klacht, kunt u besluiten de landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg in te schakelen. De uitspraak van deze Geschillencommissie is bindend.

Wanneer het gaat om onvrijwillige zorg, zal de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op ons Infoblad Klachtbehandeling en in de Klachtenregeling van Zonnehuisgroep Vlaardingen.