Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2022

2022 was een roerig jaar voor Zonnehuisgroep Vlaardingen. De sfeer in de organisatie is warm en er is betrokkenheid en welwillendheid bij de medewerkers en vrijwilligers. Door een stapeling van zaken die samen kwamen was er echter een forse druk op de organisatie ontstaan. Die druk was door diverse oorzaken in een aantal jaren opgebouwd. De samenhang in beleid en uitvoering was wat zoekgeraakt net zoals de onderlinge verbinding. We hebben hier met elkaar bij stil gestaan en gedeeld wat er nodig was. Wat ons bindt is het gaan voor een mooie dag voor onze bewoners en cliënten en het bieden van een fijne werkplek en werkplezier voor medewerkers en vrijwilligers. Met dit doel voor ogen wisten we de negatieve spiraal om te buigen in een positieve weg omhoog. Doordat we prioriteiten hebben gesteld en er samen voor gaan, hebben we al in 2022 mooie resultaten bereikt.

Het is fijn dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit ook zag bij haar bezoek eind september 2022. We zien het ook aan de terugloop van verzuim, meer medewerkers die weer graag bij ons komen werken en aan de tevredenheid van de bewoners en cliënten. De cliëntenstop is opgeheven en medewerkers worden weer meer en meer ambassadeur van Zonnehuisgroep Vlaardingen. We zijn er nog niet, dat weten we, maar we zijn op de goede weg.

Wat een veerkracht en betrokkenheid is er getoond door collega’s!  Wat is er hard gewerkt. We danken alle collega’s, OR, CCR, PAR i.o., Vrijwilligersraad, RvT, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden voor ieders inzet en bijdrage. Samen kunnen we veel, dat is gebleken! Daar gaan we mee door in 2023 en uiteindelijk komen we sterker uit deze periode.