Banner Esther 2 -

Personeelssamenstelling

Personeel in aantal

Peildatum 31 december 2017

  Aantal medewerkers FTE
Totaal aantal medewerkers 969 (60 stagiaires) 579,34
Totaal aantal medewerkers facilitair 144 66,27
Totaal aantal medewerkers overhead 77 59,99
Totaal aantal vrijwilligers 596  

 

Verdeling zorgverleners intramuraal naar functie en locatie

Peildatum 30 januari 2018

Locatie

FTE

Aantal medewerkers

Niv 1
%

Niv 2
%

LL
%

VIG
%

≥ Niv 4
%

Aantal cliënten

Het Zonnehuis PG 63,7 109 11 9 11 48 13 105
Het Zonnehuis somatiek,incl. De Laurenburg 54,7 98 10 13 6 58 14 81
De Dillenburg revalidatie 43,9 63 3 15 13 30 32 75
Adriaan Pauw 27 41 18 11 6 39 12 41
Drieën-Huysen Noord 39 64 4 15 14 64 8 61
Drieën-Huysen Zuid 60,44 91 6 8 6 60 19 81
Avond-, nacht-, weekendhoofd 3,95 9         100  
Management Zorg 3 3         100  

Deze verdeling is exclusief behandelaren, medewerkers facilitair & vastgoed en centrale activiteitenbegeleiding. De leidinggevenden zijn meewerkende teamleiders; zij zijn in deze tabel meegenomen bij het niveau dat van toepassing is, namelijk '≥ 4' of 'VIG'.

Verdeling behandelaren naar locatie

Peildatum 30 januari 2018

Locatie

Aantal cliënten

Arts FTE

Psycholoog FTE

Fysiotherapie FTE

Diëtist FTE

Ergotherapie FTE

Logopedie FTE

Maatsch. werk FTE

Het Zonnehuis PG 105 1,1 0,5 0,9 0,15 0,5 0,45 0,8
Het Zonnehuis somatiek 81 0,9 0,9 0,9 0,1 0,4 0,35 0,6
De Dillenburg revalidatie 75 1,7 0,9 4,5 0,2 1,9 0,7 0,75
De Laurenburg 21 0,2 0,3 0,3 0,05 0,1 0,1 0,1
Adriaan Pauw 41 0,3 0,2 0,4 0,05 0,2 0,1 0,1
Drieën-Huysen Noord 61 0,6 0,5 0,6 0,1 0,5 0,45 0,45
Drieën-Huysen Zuid 81 0,9 0,9 0,9 0,1 0,4 0,45 0,45
Totaal 465 5,7 3,1 8,5 0,75 4,0 2,6 4,15

Dit is een momentopname, de cijfers fluctueren. Er waren verbouwingen en verhuizingen gaande. Daarnaast is er als gevolg van vacatures een verschil tussen de begroting en de feitelijke inzet. 

Aantal leerlingen in zorgfuncties

Peildatum 30 januari 2018

Verhouding leerling en gediplomeerden in de zorg
Gediplomeerd niveau 3 en hoger 297,6 FTE
Leerlingen niveau 2 en hoger 33 FTE
Percentage leerlingen t.o.v. gediplomeerden 77
Totaal aantal vrijwilligers 580

 

In- en uitstroomcijfers

  Aantal medewerkers FTE
In dienst gekomen 220 89,91
Uit dienst gegaan 210 87,02

Het betreft functies/disciplines binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen in 2017, exclusief stagiaires, inclusief vakantiekrachten.

Personele kosten in ratio

  Ratio
Ratio personele kosten over 2017 70,27%

De ratio personele kosten geeft aan hoe de totale personele kosten (loonkosten en overige kosten) zich verhouden tot de totale opbrengsten van Zonnehuisgroep Vlaardingen.