Skip to main content

Personeelssamenstelling

Personeel in aantal

Peildatum 31 december 2022

  Aantal medewerkers FTE
Totaal aantal medewerkers in loondienst 861 548,23
Aantal medewerkers zorg in loondienst 656 427,4
Aantal medewerkers zorg niet in loondienst in december 2022, met uitzondering van behandelaren 110 n.v.t.
Aantal medewerkers niet zorg in loondienst 205 120,83
Aantal stagiaires zorg en niet zorg 51 n.v.t.
Aantal vrijwilligers zorg en niet zorg 491 n.v.t.

 

Verdeling zorgverleners in loondienst intra- en extramuraal naar functie en locatie

Peildatum 31 december 2022

Locatie

FTE

Aantal medewerkers

Niv 1
% (A/fte)

Niv 2
% (A/fte)

LL
% (A/fte)

VIG
% (A/fte)

≥ Niv 4
% (A/fte)

Aantal plaatsen

Het Zonnehuis PG 63 99 10/3 26/24 15/21 38/41 10/11 83
Het Zonnehuis somatiek, incl. De Laurenburg 66 97 11/3 22/20 12/17 40/45 15/15 104
De Dillenburg revalidatie 37 54 17/3 11/11 20/27 32/35 20/24 63
Adriaan Pauw 29 48 12/3 38/31 11/14 25/35 14/17 35
Drieën-Huysen Noord 67 116 15/1 32/39 7/10 37/49 9/11 92
Drieën-Huysen Zuid 75 106 1/1 31/28 13/16 34/34 21/21 81
Avond-, nacht-, weekendhoofd 4 10 - - - - 100/100 n.v.t.
Zonnehuis Thuis 37 59 - 12/8 5/8 63/60 20/24 n.v.t.
Management Zorg 6 6 - - - - 100/100 n.v.t.

 

Verdeling behandelaren naar locatie

De afdeling behandeling is voor de hele organisatie; de locaties hebben niet een vast aantal fte's van de behandeldisciplines.

Peildatum december 2022

 

Plaatsen

In loondienst (fte) 

Niet in loondienst (fte) 

Aantal plaatsen 458    
Arts (incl. verpleegkundig specialist)  

- 2,27 SO
- 2,66 BA
- 0,89 VS

- 3,72 SO
- GeriCall
Wzd-functionaris   1  
GZ-psycholoog     0,67
Psycholoog   3,67  
Fysiotherapeut + bewegingsagoog   9,72  
Vaktherapeut bewegen   2,33  
Diëtist   1,79  
Ergotherapeut   4,98  
Logopedist   3,17  
Maatschappelijk werker   4,87  

Als gevolg van vacatures kan er een verschil zijn tussen de begroting en de feitelijke inzet. 

Aantal leerlingen in zorgfuncties

Peildatum 31 december 2022

Verhouding leerling en gediplomeerden in de zorg
Gediplomeerden in loondienst niveau 3 en hoger 306
Leerlingen niveau 2 en hoger 73
Percentage leerlingen t.o.v. gediplomeerden in loondienst 23,86%

 

In- en uitstroomcijfers

  Aantal medewerkers FTE
Totaal in dienst gekomen 213 97,69
In dienst zorg 167 81,64
In dienst niet zorg 46 16,05
Totaal uit dienst gegaan 260 134,86
Uit dienst zorg 218 114,20
Uit dienst niet zorg 42 20,66

Het betreft alle functies/disciplines in 2022, exclusief stagiaires en vakantiekrachten.

Personele kosten in ratio

  Ratio
Ratio personele kosten over 2022 75,0%

De ratio personele kosten geeft aan hoe de totale personele kosten (loonkosten en overige kosten) zich verhouden tot de totale opbrengsten van Zonnehuisgroep Vlaardingen.