Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Ook wij ondervonden dat. Cliënten en medewerkers die ziek werden. Familieleden die niet meer op bezoek mochten komen en
vrijwilligers die ook niet meer mochten komen. Veel contacten verliepen langs elektronische
weg, zowel bij cliënten als bij medewerkers in hun werk. Het veel grotere gebruik van
beschermende materialen (PBM’s) zoals mondkapjes. Het steeds weer aanpassen aan
veranderingen in richtlijnen. Het vergde veel van cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers.
Flexibiliteit en een nog grotere inzet dan in andere jaren was noodzakelijk. En die was er ook!

Bijna alle energie en aandacht ging zitten in de werkzaamheden die de coronapandemie met
zich meebracht. Diverse plannen werden gedurende het jaar doorgeschoven. U leest regelmatig dat een plan of activiteit in 2021 zal plaatsvinden of al is gestart of zelfs is afgerond.
Een van de belangrijke zaken die in 2020 wel doorging, was de uitvoering van de Organisatieontwikkeling. In februari hadden de medezeggenschapsorganen hier positief op
gereageerd en had de Raad van Toezicht ermee ingestemd. Deze verandering bracht een
vernieuwing van de organisatie van de zorg en een verbetering van de multidisciplinaire
samenwerking organisatiebreed.

Het Kwaliteitskader stelt dat verantwoording vooral ook per locatie plaats dient te vinden.
Wanneer er verschillen zijn tussen de locaties vermelden we dat, wanneer die er niet zijn,
vertellen we één verhaal dat voor de hele organisatie geldt.

Het Kwaliteitsverslag is opgebouwd langs de lijnen die het Kwaliteitskader aangeeft en langs de punten die in het Kwaliteitsplan 2020 als “Focus” zijn benoemd.

Download hier het kwaliteitsverslag 2020 (pdf)