Banner Esther 2 -

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad behartigt binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen de belangen van alle vrijwilligers. De Vrijwilligersraad is een gekozen raad en bestaat uit vrijwilligers van de totale organisatie.