Skip to main content

Wat doet de Vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt de vrijwilligers en zetten zich in om de belangen van alle vrijwilligers te behartigen. De raad is de spreekbuis van de vrijwilligers naar de organisatie.

Wat doet de Vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt de vrijwilligers en zetten zich in om de belangen van alle vrijwilligers te behartigen. De raad is de spreekbuis van de vrijwilligers naar de organisatie.

Vrijwilligersbeleid

De Vrijwilligersraad ziet erop toe dat afspraken die in het vrijwilligersbeleid staan worden nagekomen. 

Overleg met Raad van bestuur
De Vrijwilligersraad heeft overleg met de Raad van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Contact
Vrijwilligers kunnen bij de leden terecht met vragen, op- en aanmerkingen, maar vooral ook met ideeën. Leden van de raad bezoeken regelmatig locaties om met vrijwilligers van gedachten te wisselen. Minstens één lid van de raad is aanwezig bij vrijwilligers overleggen van de afdeling/locatie. Vragen of knelpunten worden meegenomen naar het overleg. Oplossingen en/of maatregelen worden teruggekoppeld.

Leden van de vrijwilligersraad

  • Leo de Ruiter - voorzitter
  • Tiny Penders de Keijzer - notulist
  • Anneke Scheepmaker - lid
  • Ineke Rietdijk-Klaverdijk - lid
  • Joke Voskamp - lid
  • Jenny Schutte - lid
  • Rob Bakker - lid

Heb je vragen, opmerkingen, goede ideeën of hulp nodig? Spreek een lid van de vrijwilligersraad aan of mail naar vrijwilligersraad@zgvlaardingen.nl.