Banner Esther 2 -

Clientenraden

Zonnehuisgroep Vlaardingen is er om mensen die dat willen, de best ervaren zorg te bieden. Niet alleen inspraak voor uw eigen zorg, maar ook in beleid vinden wij uw inbreng van belang. Hiervoor hebben wij cliëntenraden die voor u en ons van groot belang zijn. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en bestaat uit cliënten of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Een cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Zonnehuisgroep Vlaardingen en op de kwaliteit van zorg binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen. De directie vraagt de cliëntenraad advies of verzwaard advies bij allerlei beleidsmatige zaken. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Zo heeft de cliëntenraad adviesrecht als het gaat om voorzieningen op het gebied van veiligheid, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie. Leden van de cliëntenraad denken ook mee over renovatie- en bouwprojecten. En de Centrale Cliëntenraad geeft advies op de jaarlijkse begroting.

Diverse cliëntenraden

Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft diverse cliëntenraden. Er zijn deelraden (op afdelingsniveau), cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. 

De deelraad

Elke afdeling of etage heeft een eigen deelraad. Iedere cliënt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger is automatisch lid van deze deelraad. Tijdens de deelraadvergaderingen spreken de cliënten samen met de teamleider over afdelingsgerelateerde onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Vanuit iedere deelraad neemt één persoon deel aan de cliëntenraad.

De cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad spreken met de manager zorg over onderwerpen die van belang zijn. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de cliënten van hun afdeling of etage.
De cliëntenraden mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Denk hierbij aan zaken die belangrijk zijn voor die betreffende locatie of woongroep.

Er zijn twee cliëntenraden:

 1. Cliëntenraad Somatiek
  Onafhankelijk voorzitter is mevrouw P.J. de Nooijer.
  Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van somatische afdelingen in Het Zonnehuis, Drieën-Huysen Zuid en De Laurenburg. Ook de cliënten van revalidatiecentrum De Dillenburg, dagbesteding Somatiek en Zonnehuis Thuis
  zijn in deze cliëntenraad vertegenwoordigd.
 2. Cliëntenraad Psychogeriatrie (PG)
  Onafhankelijk voorzitter is de heer R. van der Tholen.
  Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners van de PG-afdelingen in Het Zonnehuis, Drieën-Huysen Noord en Adriaan Pauw. Ook de cliënten van de dagbesteding PG zijn in deze cliëntenraad vertegenwoordigd.

De Centrale Cliëntenraad

Voor Zonnehuisgroep Vlaardingen is er één Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit afgevaardigden van de twee cliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter: de heer B. van Ravenhorst. 

De Centrale Cliëntenraad spreekt met de bestuurder over onderwerpen die voor de gehele Zonnehuisgroep Vlaardingen van belang zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de cliëntenraden of wilt u zitting nemen in één van de cliëntenraden, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad of met ons secretariaat.

De centrale cliëntenraad hoort graag wat uw ervaringen of ideeën zijn over uw woon- en leefomgeving. Wilt u eens praten met de voorzitter of met één van de leden, dan kunt u een afspraak maken via ons secretariaat.

Contactgegevens secretariaat

Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.30 – 14.00 uur
Telefoon: 010 475 94 99
E-mail: clientenraad@zgvlaardingen.nl