Dementie

Wanneer uw geestelijke gezondheid erg achteruit gaat, is zelfstandig thuis wonen geen veilige keuze meer. U bent dan welkom op één van onze psychogeriatrische (PG)-afdelingen. Hier bieden wij u een thuis in een veilige omgeving.

Samen met u en uw naasten bespreken we welke zorg en aandacht u nodig heeft en welke wensen u heeft. Dit leggen we vast in een Zorgleefplan. Mocht de tijd komen dat u moeilijk uw wensen kunt uiten, dan wijst u een zorgwaarnemer aan. Deze persoon kan namens u met ons in gesprek en afspraken maken.

Welkom

U bent van harte welkom op onze locaties: