Fysiotherapie

Fysiotherapie

Beter bewegen

De fysiotherapeut is er om u te ondersteunen in het bewegen. Dit is zeker van belang naarmate u ouder wordt. De fysiotherapeut stelt samen met u (en eventueel in overleg met een arts) behandeldoelen op die helemaal zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Voor elk behandeldoel wordt een passende behandelmethode gekozen.  De nadruk ligt hierbij op hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven in kunt passen. Zodra de behandeldoelen behaald zijn, sluit de fysiotherapeut het beweegprogramma af.

Specialisaties

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register, de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.  Er zijn binnen het team verschillende specialisaties aanwezig waaronder:

  • neurorevalidatie (hersenbloeding of –infarct)
  • geriatrische revalidatie
  • orthopedische aandoeningen
  • longaandoeningen (COPD)
  • vaatproblematiek (claudicatio intermittens en amputaties)
  • oedeemtherapie

Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren en behandelen van voornamelijk kwetsbare ouderen. Wij kunnen u behandelen als u verblijft binnen de Zonnehuisgroep maar ook vanuit (en in) de thuissituatie.

Na de behandeling

Sommige mensen vinden het prettig om in groepsverband te (blijven) bewegen. Ook hierbij kan de fysiotherapeut u adviseren en helpen bij het maken van een keuze in de doorstroom naar één van de vele bewegingsactiviteiten die  er zijn binnen het Zonnehuis, zoals bijvoorbeeld ‘fitness voor ouderen’. Daarnaast geven wij advies over eventuele hulpmiddelen, zoals het gebruik van een rollator bij het lopen.

Welkom

U bent van harte welkom op onze locatie: