Skip to main content

Wie zijn wij

Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft zijn wortels in Vereniging Het Zonnehuis, een vrijwillig particulier initiatief dat startte in 1921. Het doel was het bieden van waardige zorg aan kwetsbare mensen. Er was nog geen voorziening van overheidswege of iets dergelijks. Het initiatief kwam vanuit de maatschappij. Die waarden en ambitie drijven ons nog steeds in de zorg die wij in Vlaardingen en omgeving verlenen.

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen staan de persoonlijke zorgwensen van onze cliënten centraal. Dit verwoorden wij ook in onze missie:

“We dragen bij aan het welbevinden van alle mensen, die bij ons kunnen zijn wíe ze zijn. Dit doen we met aandacht, voor elkaar en met elkaar”.

Waar staan wij voor

We stellen welbevinden centraal. We dragen allen bij aan welbevinden. Hierbij is ieders welbevinden even belangrijk. Natuurlijk leveren we zorg, behandeling, wonen en dagbesteding. Het is niet voor niets dat cliënten bij ons komen. Dat is omdat het thuis niet meer of niet meer alleen lukt. Maar zorg, behandeling, wonen en dagbesteding is niet wat onze activiteiten bepaalt. Het welbevinden van de mensen die bij ons kunnen zijn wie ze zijn, is wat onze activiteiten bepaalt.

Met welbevinden bedoelen we dat wat – in het oordeel van de cliënt – het leven de moeite waard maakt, ondanks de functiebeperkingen en gezondheidsklachten die de cliënt ervaart. Dit welbevinden is mentaal en fysiek. Bijvoorbeeld fijn wonen, een prettige tijdbesteding, gezondheid, passende verzorging krijgen, aangenaam eten en contact met familie en vrienden hebben.

Het merk

Ons merkteken symboliseert openheid, verbinding en kwaliteit. Zonnehuis verwijst ook naar onze zorglocaties en staat voor een positieve en warme beleving van de zorggemeenschap.