Banner Esther -

Wie zijn wij

Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft zijn wortels in Vereniging Het Zonnehuis, een vrijwillig particulier initiatief dat startte in 1921. Het doel was het bieden van waardige zorg aan kwetsbare mensen. Er was nog geen voorziening van overheidswege of iets dergelijks. Het initiatief kwam vanuit de maatschappij. Die waarden en ambitie drijven ons nog steeds in de zorg die wij in Vlaardingen en omgeving verlenen.

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen staan de persoonlijke zorgwensen van onze cliënten centraal. Dit verwoorden wij ook in onze missie:

“Persoonsgerichte zorg op maat als bijdrage aan uw kwaliteit van leven”.

Met persoonsgerichte zorg bedoelen we dat we rekening houden met het eigen leven van onze cliënt; hoe heeft hij zijn leven ingericht, wat vindt hij belangrijk en hoe ziet hij de toekomst. Samen met de naasten ondersteunen we de cliënt bij het inrichten van dit leven. Wij bieden daarbij de professionele zorg die hij nodig heeft.

beeldmerk

Ons merkteken symboliseert openheid, verbinding en kwaliteit. Zonnehuis verwijst ook naar onze zorglocaties en staat voor een positieve en warme beleving van de zorggemeenschap.

Zonnehuisgroep

Zonnehuisgroep Vlaardingen is lid van de Zonnehuis Groep. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van vijf zelfstandige zorgorganisaties in

  • Zonnehuisgroep Amstelveen
  • Zorggroep Apeldoorn en omstreken
  • Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
  • Zonnehuisgroep Noord
  • Zonnehuisgroep Vlaardingen

Samen met Vereniging Het Zonnehuis, bakermat van de Zonnehuis Groep, werkt Zonnehuis Groep mee aan verbetering van de kwaliteit van zorg en leven door wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten in de ouderenzorg.

Elkaar versterken

Deze zorgorganisaties versterken elkaar door gezamenlijk te investeren in onder andere:

  • kennisuitwisseling,
  • intervisie,
  • innovatie en
  • merkenbeleid.