Banner over ons -

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen
RSIN: 8131.62.774
KvK: 24356771

Contactinformatie

Dillenburgsingel 5
3136 EA Vlaardingen

Bestuur

  • De heer T.J. Kramer – voorzitter
  • Mevrouw J. Horlings-Koevoet – secretaris
  • De heer T.J. Kramer – waarnemend penningmeester
  • Mevrouw N.S. Dekker MBA – lid, ambtshalve als bestuurder van Zonnehuisgroep Vlaardingen

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Zij ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling

Het waar mogelijk en wenselijk bevorderen van het welbevinden van cliënten van Zonnehuisgroep Vlaardingen op de locaties Het Zonnehuis, De Laurenburg en Adriaan Pauw.
De stichting tracht dit te bereiken door enerzijds zelf activiteiten te ontplooien en anderzijds gelden bijeen te brengen om zaken en activiteiten te kunnen financieren die het verblijf van deze bewoners veraangenamen en die niet uit het reguliere budget van de instelling kunnen worden gefinancierd.

Beleid 

Voor het beleid van de stichting verwijzen we u graag naar het jaarverslag.

Financiën

Jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren kunt u vinden op deze pagina.  

ANBI status

Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven hun giften aan ons aftrekken van de belastingen. U mag een kwart meer aftrekken dan het bedrag dat u ons heeft geschonken.

Het goede werk van de Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen steunen?

We nodigen je van harte uit om donateur te worden. Dat kan al vanaf € 10,- per jaar. Als je € 100,- of meer per jaar doneert, wordt je automatisch lid van onze Club van 100. 

Club van 100

De Club van 100 is een kring van sponsors. Het zijn bedrijven en instellingen die ieder jaar € 100,- aan de stichting doneren. Steun is meer dan welkom.

De donatie is welkom op IBAN NL 94 ING B0000223271 t.n.v. Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen. Je kunt ook een mailtje sturen naar gseen@zgvlaardingen.nl voor meer informatie of om je aan te melden. Aanmelden per brief is ook mogelijk:

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen

RSIN
8131.62.774

Contactgegevens
Dillenburgsingel 5
3136 EA  Vlaardingen
Telefoonnummer voorzitter: 06-36407554  
e-mailadres: teun.atie@tiscali.nl

Je steunt het werk van Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen ook als je je persoonlijk inzet. Bijvoorbeeld om de contacten met de Club van 100 te onderhouden of om fondsenwervende activiteiten op te zetten.