Banner over ons -

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen
RSIN: 8131.62.774
KvK: 24356771

Contactinformatie

Dillenburgsingel 5
3136 EA Vlaardingen
Telefoonnummer voorzitter: 06-36407554  
E-mailadres: teun.atie@tiscali.nl

Bestuur

  • De heer T.J. Kramer – voorzitter
  • Mevrouw J. Horlings-Koevoet – secretaris
  • De heer T.J. Kramer – waarnemend penningmeester
  • Mevrouw N.S. Dekker MBA – lid, ambtshalve als bestuurder van Zonnehuisgroep Vlaardingen

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Zij ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling

Het waar mogelijk en wenselijk bevorderen van het welbevinden van cliënten van Zonnehuisgroep Vlaardingen op de locaties Het Zonnehuis, De Laurenburg en Adriaan Pauw en Drieën-Huysen Zuid.
De stichting tracht dit te bereiken door enerzijds zelf activiteiten te ontplooien en anderzijds gelden bijeen te brengen om zaken en activiteiten te kunnen financieren die het verblijf van deze bewoners veraangenamen en die niet uit het reguliere budget van de instelling kunnen worden gefinancierd en die worden aangedragen door de activiteitenbegeleiding van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur. 

Beleid 

Voor het beleid van de stichting verwijzen we u graag naar het jaarverslag.

Financiën

Inkomsten worden verkregen door donaties. De mogelijkheden tot doneren worden aangegeven op de website en bij gelegenheid in publicaties van de Zonnehuisgroep Vlaardingen. Bij grotere projecten kan een beroep op daartoe bestaande fondsen worden gedaan. Het vermogen is ondergebracht op een rekening-courant en een spaarrekening bij ING-Bank.

Verslagen en beleidsvoornemens

Een inhoudelijk en financieel verslag over 2020 en de beleidsvoornemens voor 2021 vindt u op deze pagina.

ANBI status

Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven hun giften aan ons aftrekken van de belastingen. 

Het goede werk van de Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen steunen?

We nodigen je van harte uit om donateur te worden.

De donatie is welkom op IBAN NL 94 ING B0000223271 t.n.v. Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen. Je kunt ook een mailtje sturen naar teun.atie@tiscali.nl voor meer informatie of om je aan te melden. Aanmelden per brief is ook mogelijk.

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen

RSIN
8131.62.774

Contactgegevens
Dillenburgsingel 5
3136 EA  Vlaardingen
Telefoonnummer voorzitter: 06-36407554  
e-mailadres: teun.atie@tiscali.nl

Je steunt het werk van Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Vlaardingen ook als je je persoonlijk inzet. Bijvoorbeeld om de contacten met de Club van 100 te onderhouden of om fondsenwervende activiteiten op te zetten.