Skip to main content

Schenkingen

Schenkingen

Schenken aan Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. Als u een schenking wilt doen aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, dan kunt u dit dus aftrekken van de belasting. Schenken kan aan een afdeling, locatie of heel Zonnehuisgroep Vlaardingen. 

Meer informatie

IBAN t.b.v. schenkingen: NL30BNGH 0285169823 t.n.v. Zonnehuisgroep Vlaardingen en onder vermelding van de afdeling/locatie/het doel/de naam van het project.