Banner over ons -

Schenkingen en ANBI Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen

KvK nummer: 24330016
RSIN: 8109.94.793 

Contactinformatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen
Dillenburgsingel 5
3136 EA Vlaardingen
Tel: 010-4759595
E-mail: info@zgvlaardingen.nl
Website: www.zgvlaardingen.nl

Organisatie

Raad van Bestuur

  • Mevrouw drs. Aukje G. van Kalsbeek MCM (a.i.)

Raad van Toezicht

  • Mevrouw dr. C.M.J. Strijp-Braanker (Ineke) - Voorzitter
  • De heer L.L. Petit (Lucas)  – Vicevoorzitter
  • De heer drs. R.E.J.M. Meuwissen (René) - Lid
  • Mevrouw dr. L.A. Boven (Leonie) - Lid
  • Mevrouw dr. A.A. Sanderman (Angelien) - Lid

Beloning

Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2). De daadwerkelijke bedragen staan in de jaarrekening.
Het beloningsbeleid voor de medewerkers is conform de cao.
De onkostenvergoeding van de Raad van Bestuur is te vinden op deze pagina.

Doelstelling en beleid

Het doel van de stichting is het verplegen, het verzorgen, het behandelen en het begeleiden van en het bieden van huisvesting aan langdurig zieken en ouderen.

Meer over de doelstellingen en het beleid vind je in ons Kwaliteitsverslag.

Financiën

Jaarrekeningen van de afgelopen jaren kunt u vinden op deze pagina.

Meer informatie?

IBAN t.b.v. schenkingen Zonnehuisgroep Vlaardingen
NL 30 BNGH 0285169823 t.n.v. Zonnehuisgroep Vlaardingen en onder vermelding van het doel of de naam van het project.

Gegevens Zonnehuisgroep Vlaardingen t.b.v. ANBI-status