Banner Esther 2 -

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Zonnehuisgroep Vlaardingen behartigt de belangen van alle medewerkers. De OR is een gekozen raad en bestaat uit medewerkers van de totale organisatie. De raad voert overleg met de Raad van Bestuur. Via dit overleg kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid.