Banner samen -

Ondersteuning van mantelzorg

Wanneer u nog zelfstandig woont of wanneer u bewoner bent van één van onze locaties, kan de aanwezigheid én betrokkenheid van familie en naasten in uw dagelijks leven erg belangrijk zijn. Daarom betrekken we familie en naasten, ook wel mantelzorgers genoemd, graag bij uw zorg.

Samen met u en uw familie of naasten maakt onze zorgprofessional afspraken over wat uw mantelzorger zelf wil of kan blijven doen. Deze afspraken worden vastgelegd in het Zorgleefplan, het plan waarin staat welke zorg en behandeling u wenst.
Een mantelzorger kan bijvoorbeeld aangeven dat hij mee wil naar een activiteit, de was wil blijven doen of wil helpen met uw dagelijkse verzorging.

De zorgprofessional ondersteunt de mantelzorger en kan informatie en advies geven op het gebied van;

  • Ziektebeeld en aspecten van de zorg, bijvoorbeeld over dementie;
  • Praktische tips; denk bijvoorbeeld aan tiltechnieken;
  • Ontlasten van de mantelzorger. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdvoorzieningen of de inzet van een vrijwilliger;
  • Respijtzorg; alle zorg wordt tijdelijk van de mantelzorger overgenomen, zodat hij of zij tot rust kan komen.

Daarnaast werkt Zonnehuisgroep Vlaardingen samen met Minters Mantelzorg, een organisatie die in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis mantelzorgers ondersteunt. Bij deze organisatie kunnen mantelzorgers terecht voor advies, activiteiten en cursussen.