Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2021

Het jaar 2021 stond in het teken van kwaliteit, medewerkers, strategie en de coronapandemie.

Een jaar van werken aan kwaliteit, van werken aan het behouden en vinden van medewerkers, van vooruitkijken met de strategie en, daar tussendoor, van nog steeds Corona. Dat was 2021.
De Coronapandemie vergde nog steeds veel van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Flexibiliteit en een grote inzet bleven noodzakelijk. Dat was niet altijd eenvoudig, want medewerkers raakten moe; veel energie en aandacht ging zitten in de werkzaamheden die de coronapandemie met zich meebracht. Zij vonden steeds een weg om om te gaan met de omstandigheden, met oog voor wat cliënten nodig hadden. We zijn trots op alle medewerkers en vrijwilligers!

We kregen in de loop van het jaar steeds meer signalen dat de kwaliteit van zorg onder druk stond. We spanden ons in om daar vat op te krijgen en we startten verbeteringen. In oktober gaf ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan wat er moest veranderen. Dit leidde tot het verbeterprogramma Op Koers. Hierdoor raakten we in een stroomversnelling. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 zien we al duidelijke resultaten.

Helaas kon ook dit jaar niet alles doorgaan van wat we bedacht hadden. Een van de belangrijke zaken die in 2021 wel doorging, was het opstellen van de strategie 2021-2025. Een grote groep medewerkers uit alle onderdelen en lagen van de organisatie deed daaraan mee.
Het Kwaliteitskader stelt dat verantwoording vooral ook per locatie plaats dient te vinden. Wanneer er verschillen zijn tussen de locaties vermelden we dat, wanneer die er niet zijn, vertellen we één verhaal dat voor de hele organisatie geldt.

Het Kwaliteitsverslag is opgebouwd langs de lijnen die het Kwaliteitskader aangeeft.

Download het kwaliteitsverslag 2021 (PDF).