Nieuws
Subsidie van Regionaal Investeringsfonds mbo voor Zorg Innovatie Academie

Subsidie van Regionaal Investeringsfonds mbo voor Zorg Innovatie Academie

Impuls voor vliegende start samenwerkingsverband 

maandag 1 november 2021

Met het toekennen van een subsidie van 896.992 euro heeft het Ministerie van OCW haar waardering uitgesproken voor de Zorg Innovatie Academie bij de gezamenlijke aanpak van de zorgproblemen in de MVS-regio. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidie van het rijk om samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorg te stimuleren.  

De Zorg Innovatie Academie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio. In de MVS-regio is de vraag naar zorg groot. Mensen worden ouder waardoor deze vraag de komende jaren alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd is er een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Werken in de zorg is voor veel mensen niet aantrekkelijk, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Zorginstellingen hebben dagelijks te maken met de problemen die de tekorten opleveren. Om dit knelpunt aan te pakken werken zorginstellingen, onderwijs en gemeenten samen in de Zorg Innovatie Academie.  

RIF-subsidie 
De Zorg Innovatie Academie heeft de subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het investeringsfonds verstrekt subsidie aan regionale samenwerkingsprojecten, waarbij een mbo-instelling samenwerkt met partners uit het bedrijfsleven, het vmbo- of hbo-onderwijs, of de overheid. Op 28 oktober kende het Ministerie van OCW de Zorg Innovatie Academie 896.992 euro subsidie toe voor de periode september 2021 - 2025. 

Waardering 
Het ministerie waardeert de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt; de sterke visie op samenhang tussen de pijlers Onderwijs & Arbeidsmarkt en Wonen & Welzijn. Ook de brede vertegenwoordiging van het werkveld in de samenwerking  en hun actieve rol en inbreng werden door de beoordelingscommissie benoemd in het positieve advies.  

Ron Kooren, voorzitter cvb Albeda: ‘Met de toegekende RIF-subsidie gaan we gezamenlijk aan de slag met het ontwikkelen van flexibele onderwijsroutes en doorlopende leerlijnen van voortgezet onderwijs naar mbo en van mbo naar hbo. Daarnaast gaan we inzetten op innovatie en wijk en welzijn. 

Hét kennis- en expertisecentrum voor alle zorgvraagstukken  
De ambitie van de Zorg Innovatie Academie is hoog. Leren en experimenteren met nieuwe onderwijs- en begeleidingsconcepten staan centraal om instroom van medewerkers in de zorg te vergroten. Hiermee beogen we de zorgmedewerker van de toekomst goed toe te rusten voor de veranderende zorgvraag. De partners willen de Zorg Innovatie Academie stapsgewijs uitbreiden en de komende jaren groeien tot hét kennis- en expertisecentrum voor alle facetten van de zorg. 

Huidige partners  
De Zorg Innovatie Academie is een initiatief van: gemeente Vlaardingen, DSW, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Franciscus Vlietland, Food Innovation Academy, Albeda, Lentiz, Hogeschool Rotterdam. Nieuwe partners zijn van harte welkom om aan te sluiten.