Nieuws
Prijswinnend onderzoeksvoorstel!

Prijswinnend onderzoeksvoorstel!

donderdag 18 oktober 2018

Zonnehuisgroep Vlaardingen is er trots op dat het onderzoeksvoorstel van onze ergotherapeut Mariska Vielvoye de stimuleringssubsidie heeft gekregen van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)!

Mantelzorgers intensiever betrekken bij revalidatie
Mariska heeft samen met het multidisciplinaire team een onderzoeksvoorstel geschreven dat gaat over hoe mantelzorgers van cliënten met CVA intensiever betrokken kunnen worden bij de revalidatie, om zo de draagkracht van mantelzorgers te vergroten. De multidisciplinaire therapie zal bestaan uit een combinatie van individuele trainingen en groepstrainingen.

Mariska is als ergotherapeut werkzaam bij Revalidatiecentrum De Dillenburg, dat onderdeel uitmaakt van Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Tijdens het symposium ‘Op weg naar betere geriatrische revalidatie’, dat afgelopen vrijdag plaatsvond, werden de inzendingen voor de stimuleringssubsidie gepresenteerd. Het voorstel om mantelzorgers intensiever te betrekken bij de revalidatie kwam als beste uit de bus en won de subsidie ter waarde van 15.000 euro.

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland
Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tien zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.
Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.