Nieuws
Intentieverklaring Unileverterrein

Intentieverklaring Unileverterrein

maandag 2 november 2020

Vorige week heeft de projectontwikkelaar van het Unileverterrein tijdens een online informatiebijeenkomst de nieuwbouwplannen voor dit terrein bekend gemaakt. Eén van de onderwerpen deze avond was de intentieverklaring die Zonnehuisgroep Vlaardingen, Lentiz Onderwijsgroep en Albeda hebben getekend. Hiermee zetten deze partijen een eerste stap voor de realisatie van de bouw van een schoolgebouw en een zorglocatie op het voormalig Unileverterrein in Vlaardingen. 
 
Samenwerking
De ambitie van de drie partijen is om zodanig samen te werken dat er op de nieuwe plek een locatie ontstaat waar leren en opleiden in de zorg direct in de praktijk kan worden gebracht. Daarnaast is het delen van kennis en expertise één van de uitgangspunten. 
De bouw van een nieuw verpleeghuis is al langer de wens van Zonnehuisgroep Vlaardingen. De kansen die de samenwerking tussen onderwijs en zorg biedt én de fraaie centrale locatie van het Unileverterrein zijn voor Zonnehuisgroep Vlaardingen doorslaggevend geweest in het besluit om voor deze locatie te kiezen en de intentieverklaring te ondertekenen. We zijn gestart met een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een zorglocatie met 120 appartementen, naar verwachting is deze studie begin 2021 afgerond.
Dynamische stadswijk
De bouw van een schoolgebouw en een verpleeghuis past ook prima binnen het plan om van het Unileverterrein een dynamische stadswijk te maken met als functies o.a. wonen, werken, onderwijs en zorg. De eigenaar van de grond, Van Adrighem Beheer B.V., is dit samen met de gemeente Vlaardingen overeengekomen. Meer informatie over de verdere ontwikkeling van het Unileverterrein is te vinden op https://toekomstunileverterrein.nl/