Skip to main content

Nieuwe locatie voor groepszorg geopend

1-7-2022 Nieuws
Nieuwe locatie voor groepszorg geopend

Op 29 juni opende Zonnehuisgroep Vlaardingen de nieuwe locatie voor groepszorg. Groepszorg ’t Hoofd is gevestigd in locatie Drieën-Huysen Zuid en biedt ruimte aan 3 groepen.

Voorheen werd deze groepszorg ook wel dagbesteding genoemd en was gevestigd bij Het Zonnehuis. Bij groepszorg ‘t Hoofd worden kwetsbare ouderen begeleid die ondersteuning kunnen gebruiken om hun dag in te vullen of behandeling nodig hebben door een tijdelijke of chronische aandoening.

Groepszorg ‘t Hoofd

Groepszorg kan ervoor zorgen dat mensen langer thuis wonen, mantelzorgers worden ontlast en is soms een tijdelijke overbrugging zijn naar een plek in het verpleeghuis. In een groep van maximaal 12 personen is er ruimte voor structuur, dagritme en gezelligheid. Ook is er behandeling mogelijk wanneer iemand daar een indicatie voor heeft. Er zijn groepen voor mensen met een somatische aandoening en ook groepen voor mensen met dementie (PG). Ook is er speciale zorg voor CVA cliënten waarbij na een periode van revalidatie de behandeling en zorg voor deze groep thuis voortgang kan vinden.

Persoonlijke aanpak

De naam ‘t Hoofd verwijst naar de Vlaardingse uitdrukking van 't Oft naar ‘t Ooft. Vroeger flaneerden de jonge verliefde stelletjes langs deze mooie route en maakten zij elkaar het hof. Die ontmoeting en verbinding willen we bezoekers ook laten ervaren. Alles passend bij de individuele mogelijkheden van de client.

Groepszorg helpt bij het aanpassen aan de gevolgen van dementie en somatische beperkingen, omdat de deelnemer leert omgaan wat nog wel kan. Ook draagt groepszorg bij aan de kwaliteit van leven omdat deelnemers plezier beleven aan de activiteiten en er sociale contacten worden opgedaan.

De nieuwe locatie is gevestigd in de centraal gelegen en vrij nieuwe locatie Drieën-Huysen Zuid. Er is een heerlijke tuin met een aantal terrassen aangrenzend aan de groepen, zodat in de zomer ook van de buitenruimte gebruik kan worden gemaakt. Heb je interesse neem dan contact op met groepszorg PG (dementie): 06 82 46 79 54 of voor groepszorg Somatiek: 06 10 58 94 51.

‹ Terug