Skip to main content

Coördinatiepunt WSD start unieke samenwerking in de regio voor kwetsbare ouderen

17-1-2023 Persberichten Nieuws
Coördinatiepunt WSD start unieke samenwerking in de regio voor kwetsbare ouderen

Onder grote belangstelling van de aanwezigen werd maandag 16 januari het vernieuwde coördinatiepunt Westland, Schieland, Delfland (WSD) geopend door dhr. Aad de Groot Voorzitter Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar.

Onder grote belangstelling van de aanwezigen werd maandag 16 januari het vernieuwde coördinatiepunt Westland, Schieland, Delfland (WSD) geopend door dhr. Aad de Groot Voorzitter Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar.

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit bij de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan directe inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt die worden uitgevoerd door het coördinatiepunt.

Unieke samenwerking bij het Coördinatiepunt

Het unieke aan het coördinatiepunt is de intensieve samenwerking tussen de VVT partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het coördinatiepunt regelt urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS). Verder ontzorgt het de huisarts in het zoeken naar wijkverpleging.

De VVT partijen Argos Zorggroep en Pieter van Foreest hebben voor uitbreiding van IBS bedden gezorgd. Argos Zorggroep met een aparte afdeling voor IBS en crisisopnames PG (Psychogeriatrische afdeling) in revalidatiecentrum Marnix en Pieter van Foreest met extra IBS plaatsen in De Bieslandhof. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de stijgende vraag voor urgente opnames.

Aad de Groot: “Met het coördinatiepunt WSD verbeteren we de zorg voor ouderen in de regio en wordt tegelijkertijd de huisarts ontlast. Een mooi voorbeeld waar goede samenwerking in de regio toe kan leiden.”

Het coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest en Reinier de Graaf Gasthuis en is onderdeel van de Regionale aanpak voor kwetsbare ouderen, geïnitieerd door DSW Zorgverzekeraar.

‹ Terug