Laurenburgbanner

Meer over De Laurenburg

Iedereen tussen de 18 en de 55 jaar met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een Spierziekte komt in aanmerking voor wonen bij De Laurenburg.

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel 

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel en is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte, onder andere een Cerebrovasculair Accident (CVA ofwel beroerte), een hersenschudding, een hersentumor, een hersenvliesontsteking, een ongeval, Multiple Sclerose (MS) of Parkinson. In De Laurenburg zijn we gespecialiseerd in het omgaan met cliënten met NAH of met een Spierziekte.

OER-model

Om cliënten zoveel mogelijk een eigen leven te laten leiden, maken wij gebruik van waardige zorg volgens het OER-model. De Ondersteuning Eigen Regievoering (ofwel het OER-model) is een handelingsmodel waarmee medewerkers van De Laurenburg de invloed van de cliënt op het ondersteuningsaanbod vergroot en vorm geeft.

Belangrijk hierbij is de interactie die wordt gekenmerkt door een dialoog tussen zorgverlener en cliënt, waarbij de zorgverlener luistert, informeert, op verzoek adviseert en de cliënt uitnodigt aan te geven wat hij of zij nodig heeft. En een cliënt die de zorgaanbieder of zorgverlener duidelijk maakt welk aanbod hij of zij wenst. Professionele verantwoordelijkheid, organisatie waarden en normen, wet- en regelgeving en de financiële middelen/indicatie vormen de grenzen waarbinnen het afstemmen van aanbod op de vraag van de cliënt plaatsvindt.

De organisatie van de zorg wordt gekenmerkt door een flexibel geregeld afstemmen van werktijden en werkzaamheden voor een optimale match tussen vraag en aanbod volgens OER.

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden, neem dan contact met ons op via telefoon 010-475 95 95. Of wilt u helpen als vrijwilliger?