Skip to main content

Fysiotherapie

Beter bewegen

De fysiotherapeut is er om u te ondersteunen in het bewegen. Naarmate u ouder wordt is dit zeker van belang. De fysiotherapeut stelt samen met u (en eventueel in overleg met een arts) behandeldoelen op die helemaal zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Voor elk behandeldoel wordt een passende behandelmethode gekozen. De nadruk ligt hierbij op hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven in kunt passen. Zodra de behandeldoelen behaald zijn, sluit de fysiotherapeut het beweegprogramma af.

Specialisaties

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register, de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.  Er zijn binnen het team verschillende specialisaties aanwezig waaronder:

  • neurorevalidatie (hersenbloeding of –infarct)
  • geriatrische revalidatie
  • orthopedische aandoeningen
  • longaandoeningen (COPD)
  • vaatproblematiek (claudicatio intermittens en amputaties)
  • oedeemtherapie

Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren en behandelen van voornamelijk kwetsbare ouderen. Wij kunnen u behandelen als u verblijft binnen de Zonnehuisgroep maar ook vanuit (en in) de thuissituatie.

Shockwavetherapie bij spasticiteit

Binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt al enige tijd shockwavetherapie, een nieuwe behandeling voor spasticiteit na bijvoorbeeld een beroerte (CVA) en multiple sclerosis (MS) toegepast.

Bij spasticiteit is er sprake van een verhoogde spierspanning of onwillekeurige bewegingen in de arm en/of het been, waardoor pijn, kramp of fysiek ongemak kan ontstaan. Uit recente onderzoeken blijkt dat shockwavetherapie een veilige, effectieve en praktische behandeling is om de spierspanning te verlagen en negatieve gevolgen van spasticiteit te verminderen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld complicaties worden voorkomen.

Behandeling

De fysiotherapeut beoordeelt na een intake en onderzoek, en in overleg of na verwijzing van de behandelend arts, of shockwavetherapie geïndiceerd is. De behandelkop van het shockwaveapparaat wordt circa 3 minuten over de spierbuik heen bewogen. De behandeling is (redelijk) pijnvrij en bestaat uit maximaal 3 behandelingen (1x per week), waarna het effect gemiddeld 3-4 maanden kan aanhouden. Naast shockwavetherapie wordt ook gekeken of andere behandelingen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het dragen van een spalk of oefentherapie.

Ook voor bewoners van Vlaardingen is zo'n deze therapie mogelijk. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van een specialist (neuroloog of revalidatiearts).
Voor vragen, verwijzing en/of aanmelding kunt u telefonisch en via e-mail contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-4759508 of per e-mail fysiotherapie@zgvlaardingen.nl.