Uw persoonlijke vraagbaak bij dementie

Als bij u of uw partner de ziekte dementie is vastgesteld, kan de huisarts of specialist u doorverwijzen naar een dementieverpleegkundige van Zonnehuis Thuis. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen en de dementieverpleegkundige begeleidt u (en uw partner) in het leren omgaan met de ziekte. Dit met als doel u, of uw partner, zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen laten wonen. Uw wensen en vragen zijn hierbij leidend.

U heeft geen indicatie nodig om een beroep te doen op de dementieverpleegkundige​. Deze vorm van begeleiding wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Dementieketen Nieuwe Waterweg Noord

Het casemanagement dementie is onderdeel van de dementieketen Nieuwe Waterweg Noord. Diverse hulpverleningsinstanties werken hier samen om de hulpverlening voor mensen met dementie soepel te laten verlopen. Deze ketenzorg omvat naast casemanagement onder andere: vroegsignalering, diagnostiek, voorlichting, informatie en ondersteuningsgroepen (Alzheimercafé), deeltijdbehandeling, verzorging en verpleging aan huis, kleinschalig wonen en (kortdurende) opname in het verpleeghuis.

Zonnehuisgroep Vlaardingen levert al deze onderdelen van de dementieketen.


Alzheimercafé

U bent van harte welkom bij het Alzheimercafé

Vergoeding

De informatie rondom de vergoeding van kosten is erg complex. Als u wilt, informeert de dementieverpleegkundige u over zaken als CIZ-indicatie (zorgindicatie), AWBZ, eigen bijdrage, enzovoort.