Organisatiestructuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 900 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verzorgings- of verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum.

Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt geleid door een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt in haar werk ondersteund door het managementteam.

Raad van Bestuur

Zonnehuisgroep Vlaardingen wordt geleid door mevrouw N.S. Dekker MBA (Elly).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met  de bestuurder. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met het managementteam, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en met de Vrijwilligersraad. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer ir. L. van der Kemp (Leo) - Voorzitter
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC (Marc) – Vicevoorzitter
De heer L.L. Petit (Lucas) - Lid
Mevrouw dr. A. Sanderman (Angetien) - Lid
Mevrouw drs. A.H. Sanderse-van der Weide (Anneke) – Lid

Governancecode Zorg

Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt zich aan de Governancecode Zorg. De Code is een samenbundeling van moderne, breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Dit normenkader is verwerkt in de statuten en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, welke onder Publicaties te vinden zijn. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd in het jaarverslag.