Banner -

Kosten

De zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Vlaardingen u biedt, wordt op verschillende manieren betaald.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

Vrijwel alle zorg die Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt wordt betaald uit de Wlz.
Voor zorg die door de Wlz wordt betaald, hebt u te maken met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de verplichte eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. Meer informatie is verkrijgbaar bij het CAK, bel 0800-1925 (gratis) of kijk op de website van het CAK.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bij de gemeente kunt u vanuit de Wmo hulp of ondersteuning krijgen. Als u Hulp bij het Huishouden, dagbesteding of andere ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, wordt dat betaald door de gemeente. U dient rekening te houden met een verplichte eigen bijdragen voor de Wmo.  

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die woont of werkt in Nederland is verzekerd via de Zvw. De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en de thuiszorg worden betaald uit de Zvw. Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Sommige mensen spreken daarnaast een hoger eigen risico af met de zorgverzekeraar. Dit is het vrijwillig eigen risico.

Bij de GRZ betaalt u een verplichte eigen bijdrage. Ook telt de zorg mee voor de berekening van uw eigen risico. Komen de kosten boven het vastgestelde bedrag voor het eigen risico uit, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de rest van de kosten. 
Voor thuiszorg zijn de eigen bijdrage en het eigen risico van de Zvw niet van toepassing, behalve als u een indicatie voor verblijf heeft. Of als u verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.

Kosten voor eigen rekening 

Sommige aanvullende diensten worden niet vergoed door de Wlz, Wmo of Zvw, u zult deze kosten zelf moeten betalen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele prijzen

De zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Vlaardingen u biedt, wordt op verschillende manieren betaald.