Cliëntenraden

Zonnehuisgroep Vlaardingen is er om mensen die dat willen, de best ervaren zorg te bieden. Niet alleen inspraak voor uw eigen zorg, maar ook in beleid vinden wij uw inbreng van belang. Hiervoor hebben wij cliëntenraden die voor u en ons van groot belang zijn. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en bestaat uit cliënten of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Een cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Zonnehuisgroep Vlaardingen en op de kwaliteit van zorg binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen. De directie vraagt de cliëntenraad advies of verzwaard advies bij allerlei beleidsmatige zaken. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Zo heeft de cliëntenraad adviesrecht als het gaat om voorzieningen op het gebied van veiligheid, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie. Leden van de cliëntenraad denken ook mee over renovatie- en bouwprojecten. En de Centrale Cliëntenraad geeft advies op de jaarlijkse begroting.

Diverse cliëntenraden

Zonnehuisgroep Vlaardingen heeft diverse cliëntenraden. Er zijn deelraden (op afdelingsniveau), cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. 

De deelraad

Elke afdeling of etage heeft een eigen deelraad. Iedere cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is automatisch lid van deze deelraad. Tijdens de vergaderingen spreken de cliënten samen met de teamleider over afdelingsgerelateerde onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Iedere afdeling kan twee vertegenwoordigers afvaardigen die zitting nemen in de cliëntenraad.

De cliëntenraad

De cliëntenraad spreekt met de manager Zorg en het desbetreffende sectorhoofd over onderwerpen die voor hun locatie / afdelingen van belang zijn. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen binnen deze sector.
Er zijn drie cliëntenraden:

  • Een cliëntenraad voor de locatie Drieën-Huysen: (waarnemend) voorzitter N. van der Vaart. Deze cliëntenraad is niet alleen voor de bewoners van Drieën-Huysen, maar ook voor de cliënten van de dagvoorziening.
  • Een cliëntenraad voor de somatische afdelingen op de locatie Het Zonnehuis: voorzitter mevrouw P.J. de Nooijer. Ook de bewoners van De Laurenburg en de cliënten die bij revalidatiecentrum De Dillenburg verblijven, worden in deze cliëntenraad vertegenwoordigd.
  • Een cliëntenraad PG (psychogeriatrie): voorzitter de heer R. van der Tholen. Deze cliëntenraad is voor alle PG-afdelingen op de locatie Het Zonnehuis en vertegenwoordigt ook de bewoners van woonhaven Adriaan Pauw.

De Centrale Cliëntenraad

Voor Zonnehuisgroep Vlaardingen is er één Centrale Cliëntenraad. Deze bestaat uit afgevaardigden van de drie cliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter: de heer N. van der Vaart.
De Centrale Cliëntenraad spreekt met de bestuurder over onderwerpen die voor de gehele Zonnehuisgroep Vlaardingen van belang zijn.
 

Deel uw ervaringen en ideeën

Wilt u meer weten over de cliëntenraden of wilt u zitting nemen in één van de cliëntenraden, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad of met ons secretariaat.

De centrale cliëntenraad hoort graag wat uw ervaringen of ideeën zijn over uw woon- en leefomgeving. Wilt u eens praten met de voorzitter of met één van de leden, dan kunt u een afspraak maken via ons secretariaat.

Contactgegevens secretariaat

Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.30 – 14.00 uur
Telefoon: 010 475 94 99
E-mail: clientenraad@zgvlaardingen.nl