Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2018

Het jaar 2018 stond in het teken van de verbouwing van het leeggekomen oude verpleeghuis Drieën-Huysen Noord tot woongroepen voor mensen met dementie. Door het voorlopig in stand houden van deze locatie raakten wij onze laatste tweepersoonskamers kwijt en hebben we alleen nog maar eenpersoonskamers en appartementen. Een hele positieve ontwikkeling.
Daarnaast speelden er in 2018 natuurlijk ook andere zaken. De belangrijkste zijn de voortgang in persoonsgerichte zorg, het project Multidisciplinaire samenwerking, het project Smakelijk eten en het programma Lean.
Al deze onderwerpen komen aan de orde in dit Kwaliteitsverslag, dat is
opgesteld volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Download hier het kwaliteitsverslag 2018 (pdf)