Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2017

Het jaar 2017 stond in het teken van de bouw van ons nieuwe verpleeghuis, de verbouw van één van onze bestaande verpleeghuizen en de verhuizing van veel bewoners en medewerkers als gevolg daarvan. Een hele positieve ontwikkeling, die tegelijkertijd een enorme impact had op iedereen die erbij betrokken was.
Daarnaast speelden er in 2017 natuurlijk ook andere zaken. De belangrijkste zijn de voortgang in persoonsgerichte zorg, het project Multidisciplinaire samenwerking, het project Smakelijk eten, het programma Lean en daarbinnen het project Medicatieveiligheid.
Al deze onderwerpen komen aan de orde in dit eerste Kwaliteitsverslag, dat is opgesteld volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Download hier het kwaliteitsverslag 2017 (pdf)