Coronavaccinatie

nb-vaccineren-groot2

Zoals u hoogstwaarschijnlijk via de media heeft gehoord, is op maandag 6 januari 2021 gestart met het vaccinatieprogramma van zorgmedewerkers. Ook onze medewerkers hebben hierover een brief ontvangen en kunnen vanaf deze datum een afspraak voor hun vaccinatie inplannen. 

Vaccinatie cliënten

In de week van 1 februari zullen we starten met het vaccineren van onze bewoners en cliënten. Zij zullen gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin. We zijn erg verheugd dat een meerderheid inmiddels heeft aangegeven het vaccin te willen ontvangen. Uiteraard zullen alleen bewoners/cliënten die het toestemmingsformulier hebben teruggestuurd, het vaccin ontvangen. 
Heeft u dit formulier nog niet retour gestuurd? Doe dit dan zo snel mogelijk!

Toestemming voor vaccinatie

Cliënten (of hun wettelijk vertegenwoordiger) moeten instemmen met de vaccinatie. In samenwerking met het RIVM en ActiZ zijn informatiebrieven opgesteld voor cliënten en vertegenwoordigers. Bewoners en/of hun vertegenwoordiger hebben deze informatie per post ontvangen.
Met de brief worden twee toestemmingsformulieren meegestuurd; eenmaal voor het Pfizervaccin en eenmaal voor het Modernavaccin. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welk vaccin u(w naaste) zult ontvangen, vragen wij beide formulieren te ondertekenen en zo snel mogelijk retour te sturen.  

U kunt de toestemmingsformulieren:

  • Retour sturen met bijgevoegde antwoordenvelop
  • Afgeven bij de receptie van de locatie
  • Afgeven op de afdeling van uw naaste