ANBI informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen

KvK nummer: 24330016
RSIN: 8109.94.793 

Contactinformatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen
Dillenburgsingel 5
3136 EA Vlaardingen
Tel: 010-4759595
E-mail: info@zgvlaardingen.nl
Website: www.zgvlaardingen.nl

Organisatie

Raad van Bestuur
Mevrouw N.S. Dekker MBA (Elly)

Raad van Toezicht
De heer ir. L. van der Kemp (Leo) - Voorzitter
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC (Marc) – Vicevoorzitter
De heer L.L. Petit (Lucas) - Lid
Mevrouw dr. A. Sanderman (Angetien) - Lid
Mevrouw drs. A.H. Sanderse-van der Weide (Anneke) – Lid

Beloning
Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en voldoet aan de WNT2. De daadwerkelijke bedragen staan in de jaarrekening.
Het beloningsbeleid voor de medewerkers is conform de cao.

Doelstelling en beleid

Doelstelling
Het doel van de stichting is het verplegen, het verzorgen, het behandelen en het begeleiden van en het bieden van huisvesting aan langdurig zieken en ouderen.

Beleid
Voor het beleid van de stichting verwijzen we u graag naar het Jaarverslag 2015 (pdf).

Financiën

Jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren kunt u vinden op deze pagina.

IBAN t.b.v. schenkingen Zonnehuisgroep Vlaardingen

NL 30 BNGH 0285169823 t.n.v. Zonnehuisgroep Vlaardingen en onder vermelding van het doel of de naam van het project.